Asociatia Romana de Franciza

Standarde minime pentru membrii Asociatiei Romane de Franciza

logo ARF Asociatia Romana de Franciza

Standarde minime pentru membrii Asociatiei Romane de Franciza

Standarde | Membii Asociatiei Romane de Franciza  sunt încurajați să păstreze standarde profesionale adecvate, așa sunt sunt ele prevăzute de către Codul Deontologic al Asociației. Codul conferă membrilor săi posibilitatea de a apela la metode alternative de rezolvare a disputelor, se referă la cerințele minim acceptate în ceea ce privește clauzele precontractuale privind dezvăluirea de informații. Totodată, aplicând aceste standarde cuprinse în Codul Deontologic, relațiile dintre francizor și francizații săi pot fi dezvoltate într-o manieră superioară, de fair play. Deși aceste standarde nu vizează toate aspectele complexe ale relațiilor contractuale dintre francizor și francizații săi, ele vin să aducă plusvaloare în activitățile zilnice din rețea.

Standarde MEMBRII ASOCIATIEI ROMANE DE FRANCIZA franciza Dacă un membru nu respectă cerințele standard impuse de Codul Deontologic  sau încalcă în mod flagrant anumite prevederi, Asociatiei Romane de Franciza poate institui proceduri de investigare și chiar unele ce aparțin sferei disciplinare. Sancțiunile pot viza incusiv suspendarea sau excluderea din rândul Asociatiei Romane de Franciza, dacă se stabilește că este vorba de fapte considerate a avea o gravitate sporită (nefiind vorba neapărat de unele de natură penală). Cu toate că Asociatia Romana de Franciza poate constata încălcări ale standardelor impuse, Asociația nu se substituie unei instanțe judecătorești sau unui organ de cercetare penală, neavând competențe în a efectua verificări extinse. Apartenența la Asociatia Romana de Franciza nu reprezintă o garanție că respectivul membru respectă standardele impuse prin Codul Deontologic, ci doar că acesta se obligă să transpună în practică aceste prevederi. Asociatia Romana de Franciza nu își asumă nicio responsabilitate pentru nicio încălcare a standardelor impuse membrilor săi, aceștia fiind direct responsabili pentru astfel de acțiuni.

Printre elementele vitale ale afacerilor în sistem de franciza se numără păstrarea unor standarde de înalt profesionalism, dar și a unei reputații impecabile a rețelelor de franciza. Pentru dezvoltarea sănătoasă a afacerilor la cheie, este vital ca atât încrederea, cât și percepția publicului față de acest sector de activitate să fie nealterate, domeniul franchisingului contribuind în mod real la crearea de noi locuri de muncă, la întărirea mediului antreprenorial, la apariția de noi ocupații.

Membrii Asociatiei Romane de Franciza | Standarde minime

Toți membrii Asociației Romane de Franciza trebuie să respecte nu numai legislația comercială, ci și pe cea privind domeniul lor de activitate, reglementările ce vizează franciza, la nivel național și european, dar și Codul Deontologic al ARF.

Astfel, în activitatea cotidiană,

  • Membrii vor respecta legislația aferentă domeniului lor de activitate, cu specificitățile prevăzute de legislația în vigoare, atunci când este cazul. Trebuie să aibă un comportament care să respecte bunele practici comerciale sau aspectele deontologice ale activității respective. La cererea ARF, orice membru trebuie ca, în termen de 14 zile de la primirea unei solicitări scrise, să furnizeze Asociației o copie după documentele de dezvăluire de informații, copie după contractul de franciza sau altă documentație ori după materialele de publicitate utilizate în legatură cu selectarea unui francizat.
  • Niciun membru nu poate utiliza o imitație sau orice altceva care se constituie într-o similitudine a mărcii înregistrate, a  numelui comercial, a fondului de comerț, a numelui companiei, a sloganului, a logo-ului, a know how-ului,  a manualelor de franciză, a celor de branding și niciun fel de semn distinctiv al altui membru, în orice mod sau formă care ar avea ca rezultat inducerea în eroare sau capacitatea de a înșela .
  • Un membru, fie el francizor, master francizat, broker sau consultant de franciză ori un reprezentant al unei rețele de franciză, nu va vinde o franciză, dacă la mopmentul respectiv știe că un francizat cu abilități rezonabile ar fi în imposibilitatea de a opera cu succes franciza.
  • Membrii vor avea o conduită profesională și nu se vor angaja în niciun fel de acte ilegale, nedeontologice sau improprii sau care contravin imaginii rețelei de franciză sau care pot afecta imaginea Asociatiei Romane de Franciza.

Relațiile din reteaua de franciza| Standarde minime

  • francizorii vor evalua în mod rezonabil cererile potențialilor candidați pentru a stabili, în cadrul procesului de evaluare, dacă aceștia posedă calități minime necesare și resurse financiare adecvate, conforme cerințelor respectivei rețele de franciza.
  • francizorul este obligat să formeze profesional personalul angajat al francizaților săi, să le acorde sprijin și suport continuu, pe toată perioada derulării contractului de franciza, iar francizații sunt obligați să aplice în practică tot ceea ce a fost predat în cadrul procesului de instruire profesională și, ulterior, dacă este cazul, să aplice orice actualizări, îmbunătățiri, modificări etc, așa cum sunt ele cerute în mod rezonabil de către francizor.
  • modalitățile de comunicare dintre francizor și francizați trebuie să fie accesibile, să permită, să încurajeze și să faciliteze schimbul de idei dintre membrii rețelei de franciză. Francizații trebuie să fie încurajați să vină cu propuneri care ar putea facilita îmbunătățirea rețelelelor, dar fără să pretindă compensații materiale pentru aceasta, dreptul de proprietate intelectuală pentru noile soluții fiind al francizorului. Totodată, francizorul va încuraja organizare într-un cadru informal, a unor întruniri periodice între membrii rețelei sale, în cadrul cărora membrii pot să socializeze, pot să dezbată cu diligență probleme, pot fi recompensați cu diplome și premii pentru activitatea lor anterioară etc.
  • francizorii și francizații se vor strădui să-și soluționeze plângerile , nemulțumirile și litigiile prin intermediul comunicărilor directe și negociere. În caz contrar, trebuie luată în considerare posibilitatea de a apela la mediere sau arbitraj. Comisia de Mediere din cadrul Asociatiei Romane de Franciza poate constitui o soluție viabilă în astfel de situații, membrii Asociației economisind importante resurse materiale și umane, timpul necesar pentru obținerea unei soluții fiind redus în mod apreciabil față de un proces aflat pe rolul instanțelor de judecată .
  • francizorii și francizații trebuie să evite următoarele tipuri de comportamente în ceea ce privește relațiile dintre ei: supraeveluarea substanțială și nerezonabilă a taxelor și prețurilor; ei nu trebuie să adopte o conduită inutilă și nerezonabilă, care ar leza interesele membrilor rețelei.

Alți membri ai Asociației Romane de Franciza

Orice alt membru care nu deține calitatea de francizor, francizat sau master francizat, trebuie să aibă, de asemenea, un comportament adecvat, în concordanță cu Codul Deontologic. El trebuie să respecte integritatea rețelelor de franciză, prin atitudinea sa nu trebuie să producă dispute sau să incite la neînțelegeri, să genereze subiecte false în mass media sau să se comporte în vreo manieră neprofesională care să creeze un climat nefavorabil în rândul membrilor rețelelelor de franciză sau al potențialilor francizați ori al consumatorilor. Trebuie să pună la dispoziția clienților, la cererea acestora, a unui CV, din care să se releve experiența profesională în domeniul francizei. Trebuie să respecte confidențialitatea informațiilor primite de la clienți și care nu sunt de natură publică. Trebuie să furnizeze clienților sau potențialilor clienți orice detalii de natură financiară sau materială, care pot crea un conflict de interese. Trebuie să nu desfășoare activități pentru care nu are pregătire corespunzătoare sau suficientă experiență din punct de vedere profesional. Pentru o mai bună eficientizare a pieței autohtone de franchising, Asociația recomandă membrilor săi să urmeze cursurile organizate de către ARF, în funcție de categoria căreia îi aparțin (francizor, francizat, alți membri).

Standarde minime

Standarde minime pentru membrii Asociatiei Romane de Franciza

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Francizare Afacere 728x90