COMISIE MEDIERE ASOCIATIA ROMANA DE FRANCIZA

CAMISIA DE MEDIERE FUNCTIONEAZA DIN DATA DE 08 MAI2006

Medierea este o modalitate alternativa de rezolvare a conflictelor, o procedura voluntara si confidentiala prin care o terta persoana neutra, impartiala si fara putere de decizie – mediatorul – ajuta partile sa ajunga impreuna la o intelegere mutual acceptata in vederea incheierii conflictului mediat.

REZOLVAREA CONFLICTELOR EXTRAJUDICIARE

În orice parteneriat bun pot apărea dezacorduri, iar parteneriatul dintre francizor și francizat nu face excepție. Cu toate acestea, în cazul în care conflictele nu mai pot fi rezolvate în mod independent, ar putea avea sens să se implice un terț imparțial ca arbitru sau mediator și să se recurgă la consiliere profesională de franciză. 

Procedurile de mediere  si arbitraj instituite de Asociația Romana de Franciză sunt modalități alternative de soluționare a conflictelor. Ambele metode fac posibilă găsirea unei soluții pe cale amiabilă a unui litigiu fără a fi nevoie să recurgă la jurisdicția statului. Ambele proceduri de arbitraj pot fi utilizate exclusiv de membrii asociației și partenerii acestora.

Comisia de mediere, a Asociatiei Romane de Franciza , pune la dispozitia intreprinzatorilor o modalitate de rezolvare amiabila a diferendelor ivite in relatiile de afaceri, interne sau internationale, dar si a conflictelor civile si comerciale, prin procedura medierii, cu respectarea Directivei (IP/08/628) privind medierea in dreptul civil si dreptul comercial adoptata de Parlamentul european in 2008, a Codului de etica al ARF, a Codului de etica si deontologie profesionala al mediatorilor autorizati.

Franciza | COMISIA DE MEDIERE ARE URMATOARELE ATRIBUTII:

 • organizeaza si administreaza medierea litigiilor comerciale si civile, pentru membrii ARF si pentru oricare dintre persoanele care apeleaza la aceasta modalitate legala de rezolvare rapida a litigiilor;
 • promoveaza activitati de mediere in mediul de afaceri din Romania, prin: colaborarea pe baza de parteneriat cu parti interesate in domeniul medierii, inclusiv organizarea de evenimente cu parti interesate in domeniul medierii;
 • dezvolta metode alternative de rezolvare a disputelor, cu accent pe mediere, prin: initierea si derularea de proiecte in vederea introducerii in practica curenta a medierii ca modalitate alternativa de rezolvare a disputelor in domeniul comercial si civil; initierea si sustinerea de schimburi de experienta, la nivel national si international, cu organizatii cu preocupari in domeniu
 • dezvolta un sistem integrat de rezolvare alternativa a disputelor, prin utilizarea unor metode precum: diagnoza cauzelor profunde ale conflictelor/disputelor; analiza prioritatilor/nevoilor institutiei; utilizarea integrata a diferitelor tehnici precum negocierea, medierea, concilierea, facilitarea;
 • organizeaza cursuri de formare si perfectionare, precum si sesiuni de informare in domeniul medierii;
 • desfasoara activitati pentru atragerea de resurse prin proiecte in domeniul medierii;

Activitatea concreta de mediere a Comisiei de mediere a ARF se realizeaza de mediatori autorizati de catre CM, in conformitate cu reglementarile Consiliului de mediere.

In ceea ce priveste costurile medierii, se urmareste asigurarea unei largi accesibilitati a tuturor categoriilor de solicitanti si situarea acestor costuri sub cele ale instantelor sau cele arbitrale, cu respectarea prevederilor art. 25 si art. 45 din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator.

Mediatorul este persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

 • Are capacitate deplina de exercitiu;
 • Are studii superioare;
 • Are o vechime in munca de cel putin 3 ani;
 • Este apta, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activitati;
 • Se bucura de o buna reputatie si nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni intentionate, de natura sa aduca atingere prestigiului profesiei;
 • A absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, in conditiile legii, sau un program postuniversitar de nivel master in domeniu, acreditate conform legii si avizate de Consiliul de mediere;
 • A fost autorizata ca mediator, in conditiile legii.

Medierea reprezinta o activitate de interes public. Medierea se bazeaza pe increderea pe care partile o acorda mediatorului, ca persoana apta sa faciliteze negocierile dintre ele si sa le sprijine pentru solutionarea conflictului, prin obtinerea unei solutii reciproc convenabile, eficiente si durabile. Partile au dreptul sa isi aleaga in mod liber mediatorul.

Medierea poate avea loc intre doua sau mai multe parti, fiind realizata de catre unul sau mai multi mediatori.

Poate fi mediator in cadrul Comisiei de Mediere a Asociatiei Romane de Franciza orice persoana fizica, care indeplineste conditiile prevazute in art. 7 din Legea nr.192/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile UE, a carui cerere de aderare a fost acceptata de catre Consiliul Consultativ al Asociatiei Romane de Franciza si care are incheiat un contract cadru de prestari servicii de mediere. Mediatorii acceptati sunt inscrisi in Lista de mediatori a Comisiei de Mediere ARF. In cazul in care mediatorul desemnat de parti se afla in imposibilitate de a accepta numirea, acesta are obligatia de a notifica acest lucru Secretariatului tehnic al Comisiei de Mediere a Asociatiei Romane de Franciza in maxim 3 zile de la comunicarea numirii.

PARCURGERE A PROCEDURII DE INSCRIERE IN COMISIA DE MEDIERE A ASOCIATIEI ROMANE DE FRANCIZA

Acte necesare pentru emiterea hotararii de inscriere ca mediator in cadrul Comisiei de mediere a Asociatiei Romane de Franciza:

1 Act de identitate – copie (certificata conform cu originalul)

2. Hotararea Consiliului de Mediere, Autorizatia, Legitimatia si inscrierea in Tabloul Mediatorilor.

3. Certificatul de absolvire a cursului de specializare in franciza – pregatire profesionala continua.

4. Dovada achitarii taxei de 100 Ron si de 20 RON, reprezentand contravaloarea legitimatiei - Comisiei de Mediere Asociatiei Romane de Franciza

Principiile care guverneaza Comisia de Mediere ARF

1. Caracterul voluntar al procedurii de mediere Toate partile implicate participa la mediere in mod voluntar. Nici o parte nu poate fi obligata, de catre vreo alta persoana sau autoritate, sa participe la o procedura de mediere. In consecinta, orice parte are dreptul ca in orice moment al medierii, sa se retraga din aceasta procedura daca ajunge la concluzia ca este imposibil sa se ajunga la o intelegere. In anumite circumstante, mediatorul poate de asemenea sa incheie sedinta de mediere atunci cand considera ca apare o incalcare a legii ori atunci cand are convingerea ca medierea nu foloseste partilor.

2. Auto-determinarea partilor. Intelegerea apartine partilor. Orice termen preazut de catre aceasta intelegere trebuie sa fie propus si acceptat de parti. Niciodata mediatorul nu va putea sa decida sau sa influenteze termenii in care se stabileste o solutie comuna a partilor.

3. Confiden?ialitatea procedurii. Caracterul confidential se aplica asupra tuturor informatiilor transmise in cadrul procedurii de mediere. Atat mediatorul cat si partile prezente, precum si avocatii acestor parti se obligaa sa pastreze caracterul confidential al tuturor aspectelor discutate in mediere.

4. Neutralitete/Impartialitate din partea mediatorului. Mediatorul nu este judecator sau arbitru. Mediatorul in nici o circumstanta nu va decide asupra ajungerii la o intelegere. Neutralitatea presupune ca mediatorul ramane in afara conflictului dintre parti, ca nu se implica in acest conflict decat in limitele impuse de catre procedura. Impartialitatea mediatorului garanteaza faptul ca mediatorul sta intr-o pozitie de mijloc fata de parti, ca nu doretse absolut deloc ca o parte sau alta sa castige sau sa fie favorizata in timpul procedurii de mediere.

5. Informarea prealabila a partilor asupra procedurii. Partile trebuie sa cunoasca principiile medierii, detalii despre procedura si modul de desfasurare, inainte de semnarea contractului de mediere si de inceperea efectiva a medierii.

Comisia de mediere,a Asociatiei Romane de Franciza