Asociatia Romana de Franciza

CONSTATARE NULITATE ABSOLUTA CONTRACT DE FRANCIZA

franciza contract nulitate

CONTRACTUL  DE FRANCIZA  CONSTATARE NULITATE ABSOLUTA

CONTRACT DE FRANCIZA constatare nulitate absoluta, drepturilor asupra unei marci inregistrate, parata a cerut rezilierea contractului de franciza.

Decizia nr. 150 din 19-oct-2009 nulitate act juridic C U R T E A  Deliberand, constata urmatoarele:

Pentru a pronunta aceasta sentinta, tribunalul a retinut urmatoarele:

Conform art.1 din OG nr.52/1997 privind regimul juridic al francizei s-a incheiat intre parti contractul de franciza.

Prin art.3 s-a prevazut expres ca francizorul are o experienta dobandita in aproape 10 ani, anterioara lansarii retelei de Franciza.

Cu privire la exceptia lipsei de interes invocata de parata. Reclamanta a solicitat paratei in baza art. din contract, rezilierea contractului de franciza.

Din procesul verbal incheiat rezulta ca a fost inventariata marfa aflata in custodia reclamantei. Avand loc o predare-primire a marfii existente in custodia reclamantei, conform situatiilor de gestiune, raportat la contractul de franciza dintre parti.

Prin adresa nr.376/07.03.2008, parata a cerut rezilierea contractului de franciza incepand cu data de 07.03.2008.

Instanta  a apreciat ca, contractul de franciza nu a fost reziliat in conditiile art.36.01 cu raportare la art.13, atat timp cat nu a fost respectat acest ultim articol din contractul incheiat.

Cu privire la fondul cauzei, instanta a retinut ca potrivit art.1 lit.b din OG nr.52/1997, francizorul este un comerciant care este titularul drepturilor asupra unei marci inregistrate.

Ori, potrivit Certificatului de inregistrare a marcii nr.91789 eliberat de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, rezulta ca parata este titulara marcii asupra urmatoarelor clase de produse:

  • masini si unelte pneumatice si hidraulice
  • respectiv reparatii compresoare,
  • servicii de instalatii linii de aer comprimat.

In consecinta, vazand ca parata detine conform legii, dreptul de proprietate industriala asupra produselor comercializate mai sus mentionate, nefiind intrunite conditiile art.953-954 Cod civil, instanta de fond a respins cererea formulata de reclamanta, pentru constatare nulitate absoluta a contractului de franciza.

CONTRACT DE FRANCIZA|NULITATE ABSOLUTA

Impotriva acestei sentinte, in termen legal, a declarat apel reclamanta  solicitand admiterea acestuia si schimbarea in tot a hotararii atacate.

Potrivit prevederilor art.1 lit.b din OG nr.52/1997 privind regimul juridic al francizei.

Francizorul este un comerciant care este titularul drepturilor asupra unei marci inregistrate; drepturile trebuie sa fie executate pe o durata cel putin egala cu durata contractului de franciza“.

Potrivit prevederilor art.4 alin.2 din OG nr.52/1997 privind regimul juridic al francizei.

Francizorul trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: sa fie titularul drepturilor de proprietate intelectuala si/sau industriala pentru produsele ce fac obiectul francizei.

Reclamanta apelanta sustine ca instanta de fond nu a analizat daca la momentul incheierii contractului ce constituie obiectul actiunii introductive, au fost indeplinite conditiile prevazute din lege.

Se mai arata de catre reclamanta ca in lipsa calitatii exprese de francizor a paratei, la momentul perfectarii contractului, actul incheiat intre parti nu poate fi un contract de franciza.

Eroarea asupra identitatii obiectului contractului de franciza a constat in faptul ca la momentul incheierii contractului reclamanta credea ca incheie un contract cu un francizor.

Pentru ca nu s-a formulat acordul de vointa al partilor, reclamanta considera ca sanctiunea care intervine este nulitatea absoluta a actului juridic.

In drept, reclamanta apelanta a invocat prevederile art.282 alin.1 C.p.c. Parata intimata a formulat intampinare in cauza, prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat si mentinerea hotararii atacate ca fiind temeinica si legala, cu cheltuieli de judecata.

In motivare, parata intimata arata ca atat actiunea introductiva cat si apelul sunt formulate cu rea credinta. Interesul reclamantei apelante fiind de a amana plata facturilor restante insotite de penalitati. 

Parata intimata sustine ca reclamanta apelanta face o confuzie intre obiectul contractului si partile contractante, pe de o parte, iar pe de alta parte, intre sanctiunea ce s-ar putea naste pentru neindeplinirea obligatiei intre un contract de franciza.

Se mai arata de catre parata intimata ca in situatia in care se solicita anularea actului pe principiul raspunderii contractuale, apelantul ar trebui sa faca, printre altele, si dovada existentei unei pagube-prejudiciu. Ori, in speta, parata intimata sustine ca nu a produs nici un prejudiciu apelantei.

CONTRACT DE FRANCIZA

In drept, parata intimata a invocat prevederile art.115 C.p.c.

Examinand apelul declarat de reclamanta (…) I. Expert SRL prin prisma motivelor invocate si a prevederilor art. 295 C. pr. civ., Curtea va constata ca acesta este nefondat, prima instanta pronuntand o hotarare legala si temeinica, conforma cu probele de la dosar. Astfel, Curtea retine ca in mod corect instanta de fond a constatat ca nu exista in cauza motive de constatare a nulitatii absolute a contractului de franciza. Potrivit art.1 lit. b din O.G. nr. 52/1997, francizorul este un comerciant care este titularul drepturilor asupra unei marci inregistrate, iar conform art. 4 al. 2 “francizorul trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

  •  sa detina si sa exploateze o activitate comerciala, pe o anumita perioada, anterior lansarii retelei de franciza;
  • sa fie titularul drepturilor de proprietate intelectuala si/sau industriala;
  • sa asigure beneficiarilor sai o pregatire initiala, precum si asistenta comerciala si/sau tehnica permanenta, pe toata durata existentei drepturilor contractuale”.

Potrivit Certificatului de inregistrare a marcii nr.91789 eliberat de OSIM parata este titulara marcii asupra urmatoarelor clase de produse: masini si unelte pneumatice si hidraulice si respectiv reparatii compresoare, servicii de instalatii linii de aer comprimat.

Asa fiind, in baza art. 296 C. pr. civ., neexistand motive de desfiintare sau schimbare a hotararii apelate, Curtea va respinge ca nefundat apelul declarat de reclamanta. Fiind in culpa procesuala, in baza art. 274 C. pr. civ., Curtea va obliga reclamanta la plata sumei de 2100 lei cheltuieli de judecata in apel catre parata (…) H. Import-Export Italia A, reprezentand onorariu de avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII DECIDE:

Respinge apelul declarat de reclamanta (…) I. Expert SRL, cu sediul in B M,(…), jud. M, impotriva sentintei comerciale nr.923/12.05.2009, pronuntata de Tribunalul Arad in dosarul nr(…).

Obliga reclamanta la plata sumei de 2100 lei cheltuieli de judecata in apel catre parata (…) H. Import-Export Italia A, cu sediul ales la Cabinet de avocat D. N. J. din A, Bd. (…). V. (…), nr.5-7, .A, .10, jud. A. Definitiva si executorie. Cu recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica azi, 19 octombrie 2009.

Sursa: portal.just.ro

CONTRACT DE FRANCIZA NULITATE ABSOLUTA
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Francizare Afacere 728x90