Asociatia Romana de Franciza

Granturi pentru investiții 125.000 EURO HORECA

125.000 Euro Horeca
125.000 Euro Horeca franciza
125.000 Euro Horeca

 125.000 EURO Fonduri Nerambursabile Pentru Afacerea Ta În Sectorul HORECA

Granturi pentru investiții și pentru reconversia economică pentru IMM-uri – buget: 550 milioane euro I. Obiectiv: Acordarea de granturi pentru reconversia activităților IMM-urilor, dar și pentru realizarea de investiții necesare în economie. Valoarea schemei este de 550.000.000 – 415.870.000 euro din fonduri externe nerambursabile, 62.380.500 cofinanțare de la bugetul de stat și 71.740.000 euro cofinanțare proprie asigurată de beneficiarii finanțării.

Criza sanitară și economică provocată de pandemia globală cu Covid-19 a arătat vulnerabilitățile României determinate de modelul de dezvoltare promovat de guvernările anterioare. Obiectivul noului model de dezvoltare economică promovat de Guvern: realizarea convergenţei cu economiile europene, astfel încât Produsul Intern Brut pe cap de locuitor la paritatea de cumpărare standard să ajungă la 87% din media UE27, la orizontul anului 2025.

Granturi de sprijin pentru repornirea întreprinderilor, capital de lucru și investiții

Capital de lucru pentru repornirea activităților economice pentru IMM-uri – buget: 350 mil. Euro

Obiectiv: Asigurarea capitalului de lucru necesar reluării activității pentru IMM-urile afectate de criza coronavirusului din domenii precum HORECA, turism, transport, organizare de evenimente. Schema este în valoare de 350.000.000 – 265.000.000 euro din fonduri externe nerambursabile, 39.750.000 cofinanțare de la bugetul de stat și 45.712.500 euro coparticipare proprie asigurată de beneficiar.

Valoarea grantului: Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor în funcție de cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare după cum urmează:

Planul National De Investitii Si Relansare franciza
Planul National De Investitii Si Relansare

Cofinanțare: 15% din bugetul de stat, 15% cofinanțare proprie.

Beneficiari: IMM-urile și entitățile asimilate IMM-urilor din domeniile de activitate HORECA, turism, servicii din domeniul transporturilor, precum și al organizărilor de evenimente a căror activitate a fost afectată în contextul Covid-19.

Condiții de acordare: Să aibă activitatea oprită sau întreruptă și firma să înregistreze o diminuare a cifrei de afaceri cu minim 30% față de perioada anterioară a anului precedent în una din lunile martie 2020 față de martie 2019, aprilie 2020 față de aprilie 2019 sau mai 2020 față de mai 2019; Să înregistreze profit sau după caz beneficii în unul din ultimele două exerciții financiare; Să dispună de coparticipare de 15% din valoarea grantului acordat; Să facă parte din categoria IMM-urilor după verificarea statutului de întreprindere legală Să nu aibă obligații restante la buget.

Categorii de cheltuieli finanțate din grant: cheltuieli cu stocuri de materie primă, materiale consumabile, mărfuri, achitarea datoriilor față de furnizori (inclusiv față de furnizorii de utilități), alte datorii față de furnizorii din activitatea curentă, cheltuieli cu echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente, datorii privind chiria, datorii privind achiziția de servicii și reparații, cu excepția consultanței, cheltuieli cu echipamente de protecție medicală, cheltuieli pentru achiziția de obiecte de inventar.

Număr estimat de beneficiari: aproximativ 90.000 – 100.000

Evaluare GRATUITĂ!

Loading
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Francizare Afacere 728x90