Asociatia Romana de Franciza

FRANCIZA PROPRIETATE INTELECTUALA CONDITII

Franciza PROPRIETATE INTELECTUALA

FRANCIZA – PROPRIETATE INTELECTUALA

Proprietate intelectuala, prescurtat PI, se refera la creatiile mintii: inventii (brevete), opere literare si artistice, simboluri, nume, imagini, design, utilizate in activitati comerciale. Proprietate intelectual include produse, acțiuni sau procese pe care le-ați creat și care vă oferă un avantaj competitiv.

Proprietate intelectuala |Există trei subcategorii:

 • Proprietatea industrială: invenții (brevete), mărci înregistrate, desene industriale, noi varietăți de plante și indicații de origine geografică
 • Opere artistice protejate de drepturile de autor: lucrări literare și artistice originale, muzică, programe de radio și televiziune, software, baze de date, proiecte arhitecturale, creații publicitare și de multimedia
 • Strategii comerciale: secrete comerciale, know-how, acorduri de confidențialitate, producție rapidă.

Franciza – ORDONANTA PRESEDINTIALA IN MATERIA APARARII DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALA. CONDITII DE ADMISIBILITATE – CONTRACTUL DE FRANCIZA –  Decizia nr. 477R din 13-nov-2008. Conditii de admisibilitate. | Dec. civ. 477 R din 13.11.2008, irevocabila

Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a IX-a Civila si pentru cauze privind Proprietatea Intelectuala, Cod procedura civila: art. 581; Legea nr. 84/1998: art. 87 alin. 1 si 2 Deliberand asupra recursului civil de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata la data de 6.05.2008 pe rolul Tribunalului Bucuresti-Sectia a V-a civila, reclamantele S.C. ROM PETROL S.A. si S.C. ROM PETROL DOWNSTREAM S.R.L., au solicitat in temeiul prevederilor art. 35, art. 87,art. 88 din Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, coroborate cu art. 581 si 582 si, respectiv, art. 235 si urmatoarele, coroborate cu art. 239 C.p.c, in contradictoriu cu intimata S.C. ROMTRANSPETROL S.A, ca pe calea ordonantei presedintiale, sa se dispuna obligarea acesteia sa inceteze actele de folosire fara drept a marcii protejate ROMPETROL apartinand reclamantei S.C. ROM PETROL S.A. si a insemnelor ROMTRANSPETROL si, respectiv, element figurativ (jumatate de floare in culorile galben si portocaliu) postate pe pagina web www.romtranspetrol.ro. pana la pronuntarea unei hotarari definitive si irevocabile care sa statueze asupra existentei actelor de incalcare a drepturilor de proprietate industriala; asigurarea dovezilor privind starea site-ului romtranspetrol.ro/ro/ in vederea constatarii recunoasterii utilizarii fara drept pe site-ul sus indicat de catre S.C. Romtranspetrol S.A. a marcii protejate ROMPETROL”TM, apartinand reclamantei S.C. ROM PETROL S.A si a insernnelor ROMTRANSPETROL si, respectiv, element figurativ (jumatate de floare in culorile galben si portocaliu) si, pe cale de consecinta sa fie delegat executorul judecatoresc Dorina Gont in vederea constatarii starii de fapt a site-tui in privinta utilizarii marcii si insemnelor in cauza; obligarea intimatei sa inceteze actele de folosire a marcilor “ROMPETROL”TM, “FILL&GO”TM si “PARTENER ROMPETROL”TM, sub orice forma, in sau in legatura cu activitatea sa comerciala, pana la pronuntarea unei hotarari definitive si irevocabile care sa statueze asupra existentei actelor de incalcare a drepturilor de proprietate industriala; obligarea intimatei la daunecominatorii in cuantum de 1000 EURO/zi de intarziere, pana la executarea obligatiei de incetare a actelor de exploatare ilegala a marcilor indicate, sub orice forma; plata cheltuielilor de judecata.

PROPRIETATE INTELECTUALA PRIVIND FRANCIZA

In motivarea cererii lor, reclamantele au aratat ca S.C. ROM PETROL S.A si SC ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L. sunt entitati afiliate in cadrul grupului de firme Rompetrol. S.C. ROMPETROL S.A. este titulara marcii inregistrate ROM PETROL TM, iar S.C. ROM PETROL DOWNSTREAM este titulara marcilor inregistrate PARTERNER ROMPETROL TM si FILL&GO TM.

Drepturile de proprietate intelectuala ale reclamantelor sunt exploatate intr-un sistem de franciza dezvoltat de S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L., care are ca obiect operarea de statii de distributie carburanti pentru alimentarea autovehiculelor in Romania si in strainatate. Intimata este un prestator de servicii care opereaza statii de distributie carburant pentru alimentarea autovehiculelor. Totodata, intimata este titulara numelui de domeniu romtranspetrol.ro si foloseste pagina web romtranspetrol.ro ca pagina a sa de prezentare comerciala, site-ul fiind accesibil oricarui utilizator, la locul si la momentul ales de acesta, fara nicio conditie (cum ar fi cerinte de securitate, autentificare, identificare, etc). lntimata isi asuma in mod public titularitatea drepturilor de proprietate intelectuala asupra site-ului romtranspetrol.ro. pe fiecare pagina web mentionandu-se: “Copyright 1999-2008 Rcmtranspetrol. Toate drepturile rezervate”. Cu toate acestea, cu rea-credinta, intimata foloseste fara drept marca inregistrata ROMPETROL TM, precum si o serie de insemne care imita fraudulos marca ROMPETROL TM, pe site-ul romtranspetrol.ro. In acelasi timp, intimata foloseste fraudulos in activitatea sa comerciala marcile inregistrate ROMPETROL TM, PARTENER ROMPETROL TM si FILL&GO TM. Pe pagina sa web romtranspetrol.ro intimata foloseste fara drept marca combinata “ROMPETROL”TM, precum si insemnele ROMTRANSPETROL si element figurativ, care reprezinta o contrafacere prin imitare a marcii combinate ROMPETROL”TM, cu element figurativ. Procedand astfel, intimata creeaza in mod intentionat confuzie in randul publicului consumator, inducand ideea unei asocieri intre aceasta si grupul de societati Rompetrol. In acelasi timp, intimata foloseste fara drept in activitatea sa comerciala marcile protejate ROMPETROL”TM ,”FILL&GO”TM si “PARTENER ROMPETROL”TM, inducand confuzie in randul publicului, care considera ca achizitioneaza produse ale grupului de firme Rompetrol de la statii de distributie carburant Rompetrol, aspecte care nu corespund realitatii. Anterior, in temeiul unor relatii contractuale cu Rompetrol Downstream S.R.L. (contractele de franciza nr. 136/2005 si nr. 434/2005), intimata a comercializat, in calitate de francizat, produse Rompetrol, dar in prezent, relatiile contractuale dintre Rompetrol Downstream si intimata au incetat, astfel cum rezulta din notificarile emise de Rompetrol Downstream si confirmate de parata, intre Rompetrol S.A si parata neexistand nicio relatie contractuala care sa ii permita utilizarea marcii acesteia. Cu toate acestea, intimata continua sa foloseasca si la momentul depunerii cererii de ordonanta presedintiala, fara drept, elementele de activ furnizate in cadrul contractului de franciza care nu mai este in vigoare, care poarta marcile acestora,proprietatea Rompetrol Downstream si Rompetrol S.A., in scopul de a crea confuzie in randul cumparatorilor, respectiv: casete luminoase cu marca “PARTENER ROMPETROL”TM, copertine, pompe de alimentare, cosuri de gunoi, toate purtand marcile Rompetrol, totem luminos cu marca figurativa “ROMPETROL”TM, etc, astfel cum acestea sunt enumerate in Anexa nr. 2 la cerere. Parata foloseste marcile si activele ce apartin reclamantelor atat pe site-ul indicat, romtranspetrol.ro. cat si intr-un numar de 11 statii de distributie carburant pe teritoriul Romaniei, fapt ce impieteaza grav asupra drepturilor reclamantelor.

Cererea indeplineste cerintele prevazute de art. 581 si 582 Cod de procedura civila, deoarece:

Urgenta se justifica prin faptul ca societatile au pierdut si sunt in pericol sa piarda o buna parte a clientelei pentru produsele carburanti pentru autovehicule, urmare a manoperelor dolosive ale intimatei, care foloseste fara drept marcile si insemne similare marcii notorii ROMPETROL”TM apartinandu-i reclamantei. Astfel, prin actele de incalcare a dreptului la marca, se produce o deturnare si inducere in eroare a clientelei si, pe cale de consecinta, un prejudiciu iminent si ireparabil, constand in scaderea vanzarilor si a cifrei de afaceri, prejudiciu care este irecuperabil.

Deturnarea clientilor, care sunt atrasi sa achizitioneze si achizitioneaza produse petroliere a caror calitate nu se ridica la standarde comparabile cu ale produselor reclamantelor si caracterul ireversibil al acestei deturnari sunt de natura sa le provoace prejudicii incomensurabile, in contextul in care grupul Rompetrol deruleaza o campanie TV de promovare a produselor si societatilor Rompetrol, care va fi perceputa de clientela deturnata de intimata ca fiind inselatoare, producandu-se astfel un prejudiciu permanent.

In ceea ce priveste caracterul vremelnic al masurii, aceasta urmeaza sa isi produca efectele pana la solutionarea in mod definitiv si irevocabil a cauzei pe fond. Sub aspectul neprejudecarii fondului, aparenta de drept este in favoarea societatilor reclamante, in calitate de titulare ale drepturilor incalcate, iar interesul lor pentru mentinerea acestei stari de drept este legitim.

Cat priveste folosirea marcilor in statiile de distributie carburanti operate de intimata, aceasta creeaza impresia falsa a unei apartenente la reteaua de franciza dezvoltata de Rompetrol Downstream. Astfel, parata genereaza si intretine riscul de confuzie in randul consumatorilor, care au impresia ca achizitioneaza produse ale grupului de firme Rompetrol pe cand, in realitate, acestia achizitioneaza produse de o calitate inferioara.

In drept, cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 35, art. 87, art. 88 din Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, coroborat cu art. 581 si 582 C.p.c. La data de 28.05.2008, parata a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea primei parti a primului capat de cerere, prin care s-a solicitat sa fie obligata sa inceteze actele de folosire fara drept a marcii protejate “ROMPETROL”, intrucat in prezent site-ul romtranspetrol.ro nu mai utilizeaza in niciun mod aceasta marca inregistrata. In al doilea rand, a solicitat respingerea celei de-a doua parti a primului capat de cerere, prin care s-a solicitat sa fie obligata sa inceteze actele de folosire faa drept a insemnelor RomTransPetrol si, respectiv element figurativ (jumatate de floare in culorile galben si portocaliu) postate de pagina web pana la pronuntarea unei hotarari definitive si irevocabile care sa statueze asupra existentei actelor de incalcare a drepturilor de proprietate industriala ca fiind inadmisibila, intrucat asa zisele “Insemne RomTransPetrol” reprezinta, de fapt, drepturi de proprietate industriala dobandite si utilizate in conditiile legii. Se impune si respingerea celui de-al doilea capat de cerere prin care s-a solicitat asigurarea dovezilor privind starea site-ului romtranspetrol.ro ca fiind lipsit de obiect, intrucat s-a depus la dosar incheierea de certificare nr. 8572/23.05.2008 a Biroului Notarilor Publici Asociati ,,Reta Anitei – Ana Maria Vatavu”, din care rezulta in mod neechivoc faptul ca marca Rompetrol nu este utilizata in niciun mod pe acest site. De asemenea, a solicitat respingerea celui de-al treilea capat de cerere prin care s-a solicitat sa fie obligata sa inceteze actele de folosire a marcilor .Rompetrol”, “Fill&Go” si “Partener Rompetrol” ca fiind lipsit de obiect intrucat, in prezent, nu utilizeaza in niciun mod marcile enumerate. In consecinta a solicitat si respingerea capetelor privind acordarea daunelor cominatorii si a cheltuielilor de judecata, ca inadmisibile. La termenul din 26.06.2008 reclamanta S.C. Rompetrol Downstream S.R.L. a depus o cerere completatoare, prin care a solicitat obligarea intimatei si la incetarea actelor de utilizare fara drept a marcilor protejate “EFIX” sub orice forma in activitatea sa comerciala (distributie carburant ROMTRANSPETROL, intrucat acestea ii apartin, fiind inregistrate la OSIM sub nr. 80954 si 80955 culori revendicate rosu inchis (Pantone 202C/U) si maro (Pantone 138C/U), protejate pana la data de 20.09.2016, inregistrate pentru clasele de produse si servicii 4 si 35, astfel cum rezulta din fotografiile realizate la data de 20.06.2008. La data de 24.07.2008, intimata a formulat intampinare la cererea completatoare, solicitand respingerea acesteia ca fiind lipsita de obiect intrucat, in prezent, nu utilizeaza in niciun mod marcile enumerate si nu aduce atingere drepturilor de proprietate industriala detinute de catre reclamanta, aratand ca s-a conformat in totalitate solicitarilor reclamantelor. De asemenea, a aratat ca in adresele de rezlliere a contractelor de franciza nu i s-a cerut in mod expres inlaturarea marcii EFIX. La termenul din 29.05.2008 Tribunalul a invocat din oficiu exceptia de necompetenta materiala in materie de asigurare de dovezi, exceptie pe care ulterior a respins-o, in raport de dispozitiile art. 236 alin. 1 teza a doua C.pr.civ., potrivit carora cererea avand un asemenea obiect este, in timpul judecatii, in competenta instantei care judeca pricina si de prevederile art. 2 pct. 1 lit. e C.pr.civ. care stabilesc competenta in prima instanta a tribunalelor in procesele si cererile in materie de proprietate industriala.

 Prin sentinta civila nr. 1347/7.08.2008, Tribunalul a respins ca neintemeiata cererea de ordonanta presedintiala, retinand in motivarea sentintei urmatoarele:

Reclamantele nu au probat imprejurarea ca parata ar folosi si in prezent marca ROMPETROL, pe pagina web romtranspetrol.ro, precum si marcile ROM PETROL, FILL&GO, PARTENER ROMPETROL si EFIX, in sau in legatura cu activitatea sa comerciala, desi aveau aceasta obligatie potrivit art. 1169 Cod civ.. Prin intampinare parata a recunoscut numai folosirea insemnului RomTransPetrol si a elementului figurativ jumatate de floare in culorile galben si portocaliu, postate pe pagina web respectiva, numai in raport de acestea considerand tribunalul ca se impune a fi analizata temeinicia cererii de chemare in judecata. Tribunalul a retinut, din analiza textului art. 87 alin. 1 din Legea nr. 84/1998 ca simpla invocare a incalcarii drepturilor cu privire la marca nu este suficienta pentru luarea unei masuri asiguratorii de natura celor la care face referire norma citata, fiind necesar sa se dovedeasca si indeplinirea celei de-a doua cerinte legale, privind producerea “unui prejudiciu ireparabil”, cerinta care este distincta, de vreme ce s-a folosit conjunctia “si”, si care constituie singurul element-conditie ce ar putea diferentia aceasta actiune de cea de drept comun, justificand regimul sau derogatoriu. Numai in acest fel se asigura un just echilibru intre interesele partilor in conflict, titularul marcii si tertul despre care reclamantul afirma ca i-ar incalca dreptul la marca. In caz contrar, dispunerea unei masuri de incetare a actelor de presupusa folosire a marcilor in contextul in care paratul la randul sau afirma ca nu este vorba despre o folosire abuziva a marcii, pe calea sumara a procedurii ordonantei presedintiale care implica numai verificarea aparentei dreptului, ar putea sa-i produca acestuia din urma o grava vatamare. Intrucat prejudiciul patrimonial nu este in principiu ireparabil, nepunandu-se nici problema insolvabilitatii paratei, ramane de discutat daca in absenta unei masuri asiguratorii prin care sa se dispuna incetarea presupuselor acte de folosire a marcilor, ar exista cel de-al doilea pericol invocat, si anume riscul de confuzie in randul consumatorilor, carora li s-ar crea falsa impresie a apartenentei paratei la reteaua de franciza dezvoltata de Rompetrol Downstream. Or, in situatia in care parata a folosit timp de doi ani marcile respective in temeiul celor doua contracte de francizaincheiate cu reclamanta S.C. Rompetrol Downstream S.R.L. o asemenea asociere de catre consumator a produselor si serviciilor oferite de parata cu cele oferite de catre reclamante s-a produs deja, astfel ca nu se mai justifica luarea unei masuri asiguratorii, care prin natura sa este destinata sa previna un pericol. Nici cel de-al doilea capat de cerere nu a fost considerat intemeiat, intrucat nu s-a pus in discutie o eventuala conservare a probelor pentru dovedirea provenientei produselor sau serviciilor purtand marcile mentionate, astfel incat s-a considerat ca nu sunt incidente prevederile art. 87 alin. 2 din Legea nr. 84/1998. Prima instanta a retinut astfel ca nu sunt indeplinite conditiile art. 87 si 88 din Legea nr. 84/1998 rap. la art. 581 C.pr.civ. respingand actiunea ca neintemeiata. Impotriva acestei sentinte, in termen legal au declarat recurs reclamantele, sustinand prin motivele de recurs ca, fara a analiza situatia de fapt si probele de la dosar si fara a intelege grava incalcare de catre Romtranspetrol a drepturilor lor si a prejudiciului provocat pana la solutionarea cererii pe fondul cauzei, instanta a pronuntat o hotarare vadit nelegala. Solutionand cererea de ordonanta presedintiala formulata de catre reclamante, Tribunalul a interpretat si aplicat gresit dispozitiile legale relevante, ajungand la o solutie contrara prevederilor de drept material si procesual care guverneaza speta dedusa judecatii, desi prevederile art. 581 CPC sunt indeplinite cumulativ:

a). Astfel cum rezulta din probatoriul de la dosar, in sensul ca primul capat din cererea de chemare in judecata a ramas fara obiect doar in ceea ce priveste prima teza, cat priveste teza a doua, intimata foloseste insemnele Romtranspetrol si element figurativ, care reprezinta o imitare frauduloasa a marcii “ROMPETROL”, cu element figurativ, atat pe site-ul romtranspetrol.ro. cat si in cele 11 statii de distributie carburanti proprii.

Or, insemnele folosite de intimata sunt similare din punct de vedere verbal, vizual si conceptual, marcii combinate “ROMPETROL”, asa cum s-a motivat punctual prin cererea de chemare in judecata:

 • elementul verbal al marcii ROMPETROL este imitat de elementul verbal al insemnului folosit de parata, ROMRANSPETROL, particula TRANS neavand caracter distinctiv;
 • elementul figurativ al marcii recurentelor, respectiv, craita in culorile galben, portocaliu si rosu, este imitat de elementul figurativ al insemnelor folosite de intimata, respectiv, jumatate de craita in culorile galben si portocaliu.
 • din punct de vedere conceptual, consumatorul mediu, care retine numai imaginea de ansamblu a marcii, fara a avea posibilitatea de a confrunta cele doua semne, va confunda sau, cel putin, va asocia produsele si serviciile oferite de parata cu produsele si serviciile reclamantelor recurente.
 • astfel, prin actele de incalcare a dreptului la marca, se produce o deturnare si inducere in eroare a clientelei recurentelor si, pe cale de consecinta, un prejudiciu iminent si ireparabil, constand in scaderea vanzarilor si a cifrei de afaceri, prejudiciu care este irecuperabil.
 • deturnarea clientilor, care sunt atrasi sa achizitioneze si achizitioneaza produse petroliere a caror calitate nu se ridica la standarde comparabile cu ale produselor recurentelor si caracterul ireversibil al acestei deturnari sunt de natura sa le provoace prejudicii incomensurabile, in contextul in care grupul Rompetrol deruleaza o campanie TV de promovare a produselor si societatilor Rompetrol, care va fi perceputa de clientela deturnata de intimata ca fiind inselatoare;
 • prin utilizarea fara drept a activelor si marcilor recurentei, parata se imbogateste fara justa cauza in dauna intereselor recurentelor.

b). In ceea ce priveste sustinerea intimatei din prima intampinare, potrivit careia insemnele “ROMTRANSPETROL” reprezinta, de fapt, drepturi de proprietate intelectuala dobandite si utilizate in conditiile legii, trebuie avute in vedere urmatoarele aspecte esentiale:

 • Cele doua drepturi ( protectia marcilor detinute de recurente si utilizarea numelui comercial) au izvoare juridice si naturi diferite: numele comercial se dobandeste in temeiul Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, marca in temeiul Legii nr.84/1998. Din acest motiv, simpla existenta a unui nume comercial inregistrat nu exclude conflictul cu marca. Astfel, Registrul Comertului nu are obligatia legala de a examina disponibilitatea numelui comercial in raport cu marcile si, pe cale de consecinta, prevaleaza protectia marcii in conflict cu numele comercial -aspect unanim confirmat in doctrina de specialitate. Chiar daca numele comercial (ca drept de proprietate industriala, in sensul art.8 din Conventia de la Paris la care Romania a aderat la 6 octombrie 1920) este opozabil inregistrarii unei marci, marcile reclamantelor se bucura de anterioritate in raport cu numele comercial “Romtranspetrol”: acest nume comercial a fost inregistrat la data de 03.11.2003, in timp ce marca “ROMPETROL” combinata (cuvant,desen,culori) a fost inregistrata la data de 19.05.2003,

Intimata recunoaste in mod expres pe site-ul sau faptul ca a adoptat acest nume tocmai in scopul de a evidentia apartenenta la grupul ROMPETROL, acest fapt dovedind odata in plus reaua-credinta cu care a actionat intimata, fapt ce aduce atingere conditiei necesare a protejarii unui nume comercial, si anume liceitatea ; Folosirea de catre intimata a numelui comercial “Romtranspetrol: se face in realitate cu titlu de marca – pentru identificarea serviciilor si produselor identice cu cele ale ROMPETROL pe care le comercializeaza iar nu cu titlu de nume comercial. Astfel, “pseudo-dreptul de proprietate intelectuala” invocat de intimata prin intampinare este deviat de la finalitatea sa, constand in exploatarea cu rea-credinta, prin contrafacere, a unei marci intregistrate (ROMPE TROL) si rezultand astfel un abuz de drept. De fapt, asa cum rezulta din cercetarea documentara efectuata de recurente, inregistrata la OSIM sub nr.204207 din data de 20.03.2008, nu numai ca nu exista o marca inregistrata pentru ROMTRANSPETROL S.A, dar nici macar nu exista vreo cerere de inregistrare. Marcile “ROMPETROL” se bucura de notorietate, aspect ce trebuie reluat si subliniat astfel: protectia numelui comercial nu trebuie sa il apropie pe acesta de marca notorie; chiar daca el a fost dobandit in conditiile legii, utilizat in activitatea comerciala, a devenit cunoscut intr-o anumita masura, (inclusiv prin dobandirea unui domeniu de internet), nu trebuie sa puna la indoiala protectia de care se bucura o marca notorie.

Proprietate intelectuala

Dreptul conferit de marca inregistrata este predominant asupra dreptului de nume comercial ;

Intrucat conflictul dintre numele comercial si marca nu e reglementat uniform la nivel international, iar in legea romaneasca, de asemenea, nu exista prevederi exprese, recurentele considera oportun a se raporta la sistemele altor tari, cum ar fi Japonia, stat ce este de asemenea parte la Conventia de la Paris, in care numele comercial nu poate fi inregistrat ca marca de catre un tert fara acordul detinatorului de drept. In ce priveste utilizarea fara drept a marcilor protejate “EFIX”, s-a sustinut prin motivele de recurs ca, din actele depuse de insasi intimata la dosar, rezulta folosirea frauduloasa de catre aceasta in statiile de distributie carburanti. Astfel, la declaratia autentificata prin incheierea B,N.P.A. “Reta Anitei – Ana-Maria Vatavu” nr.5219/24.06.2008, intimata a atasat poze neclare si echivoce, din care insa se poate distinge folosirea frauduloasa a marcilor “EFIX”, fapt valabil pentru fotografiile statiilor de distributie din Vatra Dornei-str, Argestru. Pogorata-Suceava, Gura Humorului-Suceava, Draguseni-Suceava, Botosani- Eminescu si Independentei. In fapt, dupa primirea cererii de chemare in judecata, desi intimata s-a conformat in parte solicitarilor reclamantelor de a inceta utilizarea fara drept a marcilor mentionate, in prezent, in mod fraudulos, aceasta continua sa utilizeze cu bunastiinta marcile “EFIX” care apartin reclamantelor. La data de 30.05.2008, intimata folosea marcile “EFIX” in statiile sale de distributie carburanti din Radauti, Botosani-Independentei, asa cum rezulta din probele constand in pozele depuse de reclamante la dosar. Mai mult, la data de 03.06.2008, marcile “EFIX” erau folosite fraudulos in statiile din Pogorata, Gura Humorului, Grinties si Argestru, asa cum rezulta din fotografiile depuse la dosar, in sustinerea cererii precizatoare.  Intimata foloseste inca in mod fraudulos marca ” ROMPETROL” in unele din statiile de distributie carburanti: Tg. Neamt, Botosani, Radauti. Asa cum rezulta din raportul de constatare intocmit de dr.ing. Stefan Stancescu la data de 06.05.2008 (data care coincide cu data inregistrarii cererii la Tribunalul Bucuresti), elementele de proprietate intelectuala protejate ale reclamantelor au fost identificate pe site-ul romtranspetrol.ro., numai ulterior intimata modificand continutul site-ului, in sensul inlaturarii marcilor “ROMPETROL” . Intimata a recunoscut, in mod indirect, prin Declaratia autentificata prin incheierea B.N.P.A. “Reta Anitei – Ana-Maria Vatavu” nr.5219/24.06.2008 folosirea in statiile de distributie carburanti indicate a marcii “ROMPETROL”. Intimata a anexat la susnumita declaratie prin care administratorul societatii atesta situatia reala, potrivit acesteia, fotografii neclare si echivoce, datate manual cu data de 30.05.2008, pentru statia de distributie Tg. Mures., in conditiile in care, prin probele depuse la dosar, reclamantele au demonstrat prin fotografii datate electronic ca la data de 30.05.2008, intimata inca mai folosea in mod fraudulos marca “ROMPETROL” in statia Tg.Neamt si Radauti. In privinta urgentei, vremelniciei si neprejudecarii fondului, recurentele solicita sa se constate ca cererea indeplineste toate cerintele prevazute de art. 581 si 582 Cp.c., astfel: Urgenta se justifica prin faptul ca reclamantele au suferit si sufera un prejudiciu considerabil: au pierdut si sunt in pericol sa piarda o buna parte a clientelei pentru produsele carburanti pentru autovehicule, urmare a manoperelor dolosive ale intimatei, care foloseste fara drept marcile acestora si insemne similare marcii notorii ROMPETROL”TM . Astfel, prin actele de incalcare a dreptului la marca, se produce o deturnare si inducere in eroare a clientelei si, pe cale de consecinta, un prejudiciu iminent si ireparabil, constand in scaderea vanzarilor si a cifrei de afaceri, prejudiciu care este irecuperabil. Deturnarea clientilor, care sunt atrasi sa achizitioneze si achizitioneaza produse petroliere a caror calitate nu se ridica la standarde comparabile cu ale produselor reclamantelor si caracterul ireversibil al acestei detunari sunt de natura sa le provoace acestora prejudicii incomensurabile.. Urgenta este justificata si de faptul ca intimata, prin utilizarea fara drept a activelor si marcilor recurentelor, nu face decat sa se imbogatesca fara justa cauza in dauna intereselor acestora. In ceea ce priveste caracterul vremelnic al masurii, aceasta urmeaza sa isi produca efectele pana la solutionarea in mod definitiv si irevocabil a cauzei pe fond, fiind facuta dovada ca societatile petente au investit instanta de judecata cu o cerere care sa conduca la solutionarea pe fond a cauzei. Sub aspectul neprejudecarii fondului, aparenta de drept este in favoarea reclamantelor, in calitate de titulare ale drepturilor incalcate, iar interesul acestora pentru mentinerea acestei stari de drept este legitim.

PROPRIETATE INTELECTUALA PRIVIND FRANCIZA

In priveste modul de solutionare a cererii de obligare la daune cominatorii, recurentele au sustinut ca se justifica admiterea acesteia, avand in vedere caracterul iremediabil si grav al prejudiciului comercial si de imagine provocat, precum si in considerarea relei-credinte de care intimata da dovada in executarea obligatiilor sale legale de abtinere de la incalcarea drepturilor de proprietate industriala, desi a fost notificata sa inceteze utilizarea fara drept a marcilor care nu ii apartin. Intimata patrata a formulat intampinare prin care a sustinut caracterul nefondat al recursului. In ce priveste insemnele RomTransPetrol folosite de catre reclamanta, intimata a sustinut ca acestea reprezinta drepturi de proprietate intelectuala detinute de ea conform legii si de care recurenta a avut cunostinta inca de la inceput, fara a le contesta. Numele comercial sub care fiinteaza a fost dobandit in temeiul Legii nr. 31/1990, potrivit certificatului de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani la data de19.11.2003. Contractele de franciza nr. 136/2005 si nr. 434/2005 au fost incheiate cu recurentele sub denumirea comerciala pe care o purta si la acea data intimata. Tot astfel, a sustinut intimata, a dobandit in mod legal si numele de domeniu romtranspetrol.ro, potrivit contractului incheiat in anul 2007, corespondenta purtata intre societati efectuandu-se pe acest nume de domeniu. Contrar sustinerilor din motivele de recurs, intimata a negat utilizarea marcilor EFIX si ROMPETROL, facand referire la declaratia notariala insotita de planse fotografice, data de administratorul societatii. Dreptul de utilizare a marcii EFIX a fost dobandit in baza contractului de vanzare-cumparare de produse petroliere, fiind denumirea comerciala a produsului benzina si motorina. In contractele de franciza, reziliate, nu se face nici o mentiune cu privire la inlaturarea acestei marci. In cadrul propriilor benzinarii, a sustinut intimata, a vandut produse cumparate de la ROMPETROL care a incheiat contract de furnizare produse petroliere cu SC Trans Hidro Construct SRL Botosani, nr. 118/29.08.2008, care la randul sau a incheiat cu intimata contractul de aprovizionare carburanti avand nr. 2741/1.09.2008, imprejurare in raport de care, in cateva statii, aparea pe totemul de reclama al produselor si de mentionare a preturilor si etichetele marcii EFIX, asa cum au fost configurate de catre ROMPETROL si cum erau obligati sa le utilizeze, atata vreme cat cumparau carburanti furnizati de de acelasi grup de firme. Imaginea ROMPETROL nu a fost cu nimic prejudiciata prin afisarea in loc vizibil a marcii EFIX, cata vreme aceasta atesta tipul de produs petrolier vandut in statia respectiva. Ulterior formularii cererii precizatoare, intimata sustine ca s-a conformat, inlaturand si aceasta marca. Tribunalul a retinut in mod corect ca probele depuse de reclamante nu sunt concludente si utile, nefacand dovada uilizarii marcilor ROMPETROL, FILL&GO, PARTENER ROMPETROL si EFIX, marci pe care de fapt parata nu le mai utilizeaza. In privinta conditiilor de admisibilitate a ordonantei presedintiale, intimata a sustinut ca cererea reclamatelor nu indeplineste nici una din cele trei conditii: urgenta, vremelnicia si neprejudecarea fondului. Sub aspectul urgentei, in prezent nu utilizeaza in nici un mod marcile recurentelor, iar denumirea RomTransPetrol este protejata in conditiile legii ca nume comercial si domeniu de internet Aspectele legate de similaritatea marcii ROMPETROL cu denumirea comerciala a intimatei -RomTransPetrol, de existenta riscului de confuzie si de asociere a acestora si al conflictului de drepturi de proprietate intelectuala repezinta fondul principal al cauzei deduse judecatii in dosarul nr. 16597/3/2008. In ce priveste conditia vremelniciei masurii luate pe cale de ordonanta, nici aceasta nu este indeplinita, deoarece situatia de fapt se refera la doua drepturi de proprietate intelectuala care coexista in mod legal, deopotriva protejate. In ce priveste cerinta de neprejudecare a fondului, se impune a fi avut in vedere ce ar presupune judecata asupra fondului, ori din cererea de chemare in judecata ce formeaza obiectului dosarului anterior mentionat rezulta ca acesta are, in extenso, acelasi obiect. In recurs, recurentele au mai depus la dosarul cauzei fotografii ale unor statii de distributie, sustinand si cu aceasta ocazie continuarea utilizarii de catre intimata a marcilor, contrar afirmatiilor acesteia din intampinare si celor retinute prin sentinta recurata. Aceste fotografii au fost contestate de catre intimata, care a depus la dosarul cauzei o noua declaratie autentificata, a administratorului, prin care acesta declara ca in prezent in intreaga retea de benzinarii ROMTRANSPETROL nu sunt utilizate nici una din marcile cu privire la care poarta litigiul, inscrisurile depuse de recurente la termenul din 23.10.2008 fiind apreciate ca reflectand situatii anterioare ce nu corespund realitatii. Analizand actele si lucrarile dosarului, avand in vedere motivele de recurs si sustinerile intimatei formulate prin intampinare si notele scrise depuse la dosarul cauzei, Curtea constata ca recursul este fondat, in limita celor ce urmeaza: Astfel cum in mod corect a sustinut intimata, ambele societati, atat recurenta cat si intimata sunt titulare ale unor drepturi de proprietate care, chiar daca sunt diferite din perspectiva naturii lor, sunt deopotriva protejate, fara ca intre ele sa poata fi facuta o distinctie suficient de semnificativa, menita sa conduca, in cadrul acestei proceduri sumare, la aprecieri tinand de prioritati in timp sau legale. Apararea dreptului de proprietate pe calea sumara a ordonantei presedintiale, conceputa ca remediu rapid si eficient care sa aiba ca efect incetarea actelor de folosinta nejustificata, de catre terti, a marcilor, desenelor industriale, etc, nu poate fi conceputa a se aplica in situatia unor drepturi care coexista simultan si a caror analiza se impune a fi facuta in procedura de drept comun. Aceasta premisa este valabila inclusiv in ce priveste apararea dreptului asupra unei marci notorii, sustinere a recurentelor reclamante care urmeaza a fi verificata de catre instanta chemata sa solutioneze fondul dreptului, notorietatea fiind necesar a fi dovedita, la randul sau, prin mijloace procesuale specifice. Tot astfel, sustinerea recurentelor potrivit careia folosirea de catre intimata a numelui comercial Romtranspetrol se face in realitate cu titlu de marca, pentru identificarea serviciilor si produselor identice cu cele ale ROMPETROL pe care le comercializeaza si nu cu titlu de nume comercial nu intruneste, din perspectiva analizei pe care o presupune, cerinta neprejudecarii fondului, impusa de dispozitiile art. 581 Cod procedura civila. Cum conditiile de admisibilitate a cererii de ordonanta presedintiala se impun a fi intrunite cumulativ, in mod corect a apreciat prima instanta ca cererea este in esenta neintemeiata, cu referire atat la folosirea insemnelor ROMTRANSPETROL – nume comercial si sigla a acestei societati, cum de altfel si la site-ul purtand aceeasi denumire si care apare sub aceeasi sigla.

Proprietate intelectuala

2/3. Motivele de recurs cuprinse la pct. 2 si 3 sunt fondate.

Probele administrate inclusiv in faza de solutionare a recursului, respectiv fotografii datate in mod electronic din 20 si 21 octombrie 2008, ulterior declararii recursului analizat, atesta in mod incontestabil utilizarea in continuare de catre parata intimata a marcii individuale combinate figurative EFIX, inregistrata pe numele recurentei ROMPETROL DOWNSTREAM SRL, avand culori revendicate rosu si maro si aflata in perioada de protectie legala, potrivit actelor aflate la filele 209 si urm. din dosarul de fond. Apararile paratei intimate formulate in legatura cu aceste fotografii vor fi inlaturate ca neconcludente, deoarece, pe de o parte, aceasta a sustinut ca fotografiile nu corespund statiilor reale de distributie, iar pe de alta parte, faptul ca desi este reala existenta in continuare, pe totemurile afisate in statiile de distributie, aceasta se datoreaza unei imposibilitati, de fapt, de acoperire a marcii respective cu autocolant. Realitatea obiectiva ce se dezvaluie prin aceste fotografii nu tine neaparat de una sau alta din statiile de distributie ci de existenta insasi a unor statii de distributie aflate in administrarea paratei, in care sa se mai regaseasca, la acest moment, insemne purtand marcile reclamantelor recurente, desi conventia dintre parti a prevazut orice incetare a utilizarii acestora. Faptul ca autocolantul ce a fost aplicat nu a condus la obtinerea rezultatului scontat, de a acoperi in intregime marca utilizata fara justificare de catre parata reprezinta deasemenea un aspect de fapt ce nu poate conduce la o alta concluzie decat cea dedusa din continuarea utilizari marcii, fara a avea o justificare reala. Tot astfel, fotografiile prezentate releva continuarea utilizarii de catre parata intimata a marcii ROMPETROL aflata in proprietatea recurentei SC ROMPETROL SA, Curtea neputand lua in considerare apararea paratei tinand de imposibilitatea tehnica de acoperire intr-un mod satisfacator a vechilor insemne continand aceasta marca aflate pe pompele de distributie achizitionate de la recurenta proprietara. Clauzele inscrise in contractul de franciza incheiat cu recurenta ROMPETROL DOWNSTREAM SRL au prevazut incetarea utilizarii marcilor simultan incetarii raporturilor de parteneriat, astfel cum rezulta din pct. 15 (ii) din contract(fila 42), aceasta fiind aparenta in drept avuta in vedere in analiza cererii de ordonanta presedintiala de fata, in conditiile in care nu este negata insasi aceasta incetare a contractului. Declaratia pe proprie raspundere pe care administratorul societatii intimate a dat-o din proprie initiativa, in forma autentica, in dovedirea faptului negativ al neutilizarii marcilor aflate in discutie este contrazisa prin faptele pozitive dovedite de catre recurente, probele administrate in cauza indeplinind caracterul de a fi rezonabil accesibile si suficiente pentru dovedirea acestei situatii de incalcare de drepturilor asupra marcilor analizate, astfel cum prevad dispozitiile art. 5 alin./1 din OUG nr. 100/2004, ce constituie actul normativ special menit sa asigure respectarea drepturilor de proprietate industriala si care este aplicabil in cauza, chiar daca recurentele nu s-au referit la acesta in mod special, ca temei de drept al cererii de chemare in judecata.  In ce priveste indeplinirea conditiilor prevazute de art. 581 Cod procedura civila, de urgenta, neprejudecarea fondului si caracterul vremelnic al masurilor pretinse pe aceasta cale, Curtea apreciaza ca aceste conditii sunt indeplinite in cauza, in ce priveste interzicerea folosirii de catre parata intimata a marcilor ROMPETROL si EFIX, apararile acesteia urmand a fi inlaturate ca nefondate. In materia marcilor si indicatiilor geografice, prevederile art. 88 alin. 1 raportat la art. 87 alin. 1 si 2 din Legea nr. 84/1998 statueaza in mod expres asupra admisibilitatii cererii de ordonanta presedintiala pentru incetarea actelor de incalcare a drepturilor cu privire la marci si indicatii geografice. Premisa de la care se porneste in cercetarea admisibilitatii ordonantei presedintiale este justificarea de catre reclamant a aparentei dreptului sau de proprietate industriala. Indiferent daca uzeaza de calea dreptului comun (caz in care se pune in discutie insusi fondul dreptului) ori de calea ordonantei presedintiale, titularul unui drept solicita protectia dreptului respectiv. Contestarea in justitie de catre reclamant a titlului pe care l-ar invoca paratul, pentru a obtine protectia unui drept de proprietate industriala impotriva reclamantului, nu justifica aparenta vreunui drept in favoarea reclamantului, in virtutea caruia sa obtina masura temporara solicitata, aspect in raport de care s-a si apreciat anterior asupra limitelor in cadrul carora va fi admis recursul. Conditia de admisibilitate a urgentei este considerata indeplinita ori de cate ori masura vremelnica se solicita a fi dispusa pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru inlaturarea piedicilor care s-ar ivi cu prilejul unei executari. Conditia urgentei este indeplinita in aceasta materie, sub aspectul pagubirii dreptului prin intarziere, data fiind natura actelor de incalcare a dreptului de proprietate industriala: acte cu executare succesiva, de natura comerciala, ce presupun o reactie din partea consumatorului de produse sau servicii care implica un astfel de drept. Prin urmare, prejudiciile in aceasta materie nu sunt susceptibile de reparare integrala prin echivalent (despagubiri) si sunt de regula, viitoare, dar certe (iminente), iar efectele incalcarii sunt susceptibile de amplificare prin trecerea timpului. In ceea ce priveste cea de a doua conditie legala alternativa, paguba iminenta si ireparabila este indisolubil legata de dreptul de proprietate industriala a carui aparenta trebuie justificata. In aceasta materie, motivarea urgentei este una implicita si echivaleaza cu constatarea savarsirii de catre parat a actelor sau faptelor abuzive, de incalcare a drepturilor de proprietate industriala a caror aparenta este justificata de catre reclamant. Caracterul abuziv al actelor sau faptelor savarsite de catre parat face necesara protectia dreptului de proprietate industriala incalcat, a carui aparenta opereaza in favoarea reclamantului, pe calea ordonantei presedintiale, cale pe care obtine o protectie eficienta fata de cererea de drept comun, cat timp prejudiciul se amplifica prin trecerea timpului, datorita executarii succesive a actelor de incalcare. Vremelnicia masurii ce urmeaza a fi dispusa in cauza este o conditie indeplinita, cata vreme reclamantele recurente au facut dovada existentei pe rol a dosarului al carui obiect, similar celui din cauza de fata, este dedus judecatii pe calea dreptului comun. Prin urmare, efectele hotararii judecatoresti prezente se vor mentine pana la judecata definitiva asupra fondului dreptului, aspect in raport de care se analizeaza vremelnicia si aceasta independent de vreo mentiune care s-ar face in cuprinsul hotararii. In ce priveste conditia de neprejudecare a fondului, aparenta de drept este in favoarea reclamantelor recurente, in limitele respectarii de catre parata a dreptului de proprietate industriala asupra marcilor ROMPETROL si EFIX, acestea fiind titulare ale dreptului absolut asupra celor doua marci, drept a carui utilizare de catre parata, in baza contractelor de franciza ce i-au permis aceasta, a incetat odata cu incetarea necontestata a contractelor si potrivit clauzelor cuprinse in acestea, privite tot din perspectiva aparentei de drept. In ce priveste cererea de obligare a paratei la plata daunelor cominatorii, ca cerere accesorie ce se impune a fi solutionata in raport de solutia data cererii principale, Curtea apreciaza ca sustinerile reclamantelor recurente nu pot fi primite, avand in vedere dispozitiile art. 5803 Cod procedura civila, in forma actuala, care prevad posibilitatea creditorului de a solicita obligarea debitorului la plata daunelor intense, respectiv, prejudiciul suferit de creditor in cazul in care debitorul nu isi executa obligatia de a face sau a nu face, cuprinsa intr-un titlu executoriu. In aceste conditii, atat timp cat legea prevede in mod expres o procedura prin care creditorul poate obtine repararea prejudiciului suferit ca urmare a neexecutarii obligatiei de a face sau a nu face, nu se mai justifica sub nici o forma acordarea daunelor cominatorii. Acestea, in esenta, nu pot fi executate silit, ci este necesar un nou proces prin care sa fie transformate in daune compensatorii, adica un proces in care sa se stabileasca prejudiciul suferit ca urmare a neexecutarii obligatiei. Mai mult, art. 5803 alin. 5 Cod procedura civila prevede ca pentru neexecutarea obligatiilor prevazute in prezentul articol nu se pot acorda daune cominatorii. Chiar daca acest text legal este inclus in cuprinsul Codului de procedura civila la materia executarii silite a obligatiilor de a face sau a nu face, Curtea apreciaza ca aceleasi ratiuni impun ca aceasta institutie a daunelor cominatorii sa nu mai fie justificata nici la momentul emiterii titlului executoriu, ce contine o obligatie de a face sau a nu face . Din aceasta perspectiva, Curtea apreciaza ca intentia legiuitorului nu a fost in sensul de a suprima posibilitatea doar in procedura executarii silite, ci si in procedura anterioara acesteia, respectiv faza de judecata finalizata cu emiterea titlului executoriu. Aceasta, in conditiile in care, din totdeauna si unanim, institutia daunelor cominatorii a fost justificata tocmai pentru a face posibila executarea silita a acestor tipuri de obligatii. Avand in vedere aceste considerente, in temeiul art. 3041 Cod procedura civila care a permis analiza cauzei sub toate aspectele, Curtea urmeaza ca in baza art. 312 alin.1 si 3 Cod procedura civila sa admita recursul declarat in cauza, dispunand modificarea in parte a deciziei, in sensul admiterii in parte a cererii de ordonanta presedintiala. Se va dispune in consecinta, interzicerea folosirii de catre parata in activitatea sa comerciala a marcilor combinate cu elemente figurative ROMPETROL si EFIX apartinandu-i reclamantei, pana la solutionarea irevocabila a unei actiuni in contrafacerea acestor marci potrivit dreptului comun.

 Vor fi mentinute celelalte dispozitii ale sentintei. In baza art. 274 Cod procedura civila va fi obligata intimata la suportarea cheltuielilor de judecata, respectiv 17, 60 lei in recurs si 30,60 lei la judecata in fond.

Sursa: portal.just.ro

Cum îmi pot proteja drepturile de proprietate intelectuala?

Vă puteți proteja proprietatea intelectuală cu ajutorul drepturilor stabilite de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI). Forma de protecție depinde de tipul de proprietate intelectuală:

 • brevetele – vă permit să împiedicați părțile terțe să fabrice, să utilizeze sau să vândă invenția dumneavoastră pe o anumită perioadă de timp, în funcție de tipul de invenție
 • mărcile înregistrate – protejează numele produsului, împiedicând alte companii să vândă un produs cu aceeași denumire
 • drepturile de autor – vă permit să controlați producția, distribuția, difuzarea sau reprezentarea publică a operei dumneavoastră. Drepturile de autor se acordă automat, fără să fie necesară înregistrarea oficială. Puteți folosi imediat simbolul drepturilor de autor (©).

Drepturile de proprietate intelectuală sunt protejate mai ales de legislațiile naționale și mai puțin de legislația UE.Puteți face economie de timp și bani protejându-vă dreptul de  proprietate intelectuală la nivelul UE.

Franciza – Proprietate Intelectuala
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Francizare Afacere 728x90