PAGINA IN LUCRU

CEO Asociatiei Romane de Franciza

ASOCIATIA ROMANA DE FRANCIZA ESTE ORGANIZATIA CE REPREZINTA FRANCIZORII / FRANCIZATII SI MASTER FRANCIZATII DIN ROMANIA LA NIVEL NATIONAL SI INTERNATIONAL.

Extras din Codul de Etica al Asociatiei Romane de Franciza

Asociatia Romana de Franciza a redactat, incepand cu 2006, un Cod Deontologic al Francizei, cu scopul de a reglementa cat mai clar metodele si principiile acestui tip de afacere. Codul de Etica conduce la practici comerciale oneste si rentabile, dar si la crearea unui rol puternic si credibil al asociatiei, atat fata de organismele nationale, cat si fata de cele comunitare. Fiecare membru al asociatiei subscrie, astfel, la principiile inscrise in acest cod.

ORGANELE ASOCIATIEI ROMANE DE FRANCIZA SUNT URMATOARELE:

Organele de conducere, in ordine ierarhica, sunt urmatoarele:

Adunarea Generala
Consiliul Director
Biroul Executiv al Consiliului Director
Presedintele
Presedintele de onoare
Secretarul General
Comisiile de specialitate
Organele de conducere sunt formate din persoane fizice, care sunt mandatate sa reprezinte, conform legii, societatea comerciala membra a organizatiei.

MEMBRII ORGANELOR DE CONDUCERE ALE ASOCIATIEI ROMANE DE FRNCIZA TREBUIE SA INDEPLINEASCA CUMULATIV URMATOARELE CONDITII:

Sa fie francizor, master francizat, francizat ori consultant.
Sa aiba calitatea de actionar / asociat ori imputernicit de actionariatul persoanei juridice membre a Asociatiei Romane de Franciza .
Sa aiba functie de conducere in cadrul societatii membre sau sa fie in relatii de manageriat cu aceasta.
Sa aiba vechime de minim 2 ani in ARF.
Sa nu fi fost suspendat conform articolelor din statutul asociatiei.
Sa nu fi facut politie politica conform legii, dovedit prin declaratie pe propria raspundere.
Candidatii la functia de Presedinte trebuie sa prezinte un program, propuneri de strategie si un buget aferent acestuia, in concordanta cu politica si obiectivele generale ale patronatului.

Sedintele organelor de conducere sunt prezidate de Presedinte sau Secretarul General, iar in lipsa acestora, de un membru al Biroului Executiv sau al Consiliului Director, desemnat de votul majoritar al membrilor Consiliului Director/ Biroului Executiv, dupa caz.

Adunarea Generala este organul suprem de conducere al organizatiei patronale, fiind alcatuita din totalitatea membrilor organizatiei. Adunarea Generala ia decizii ce angajeaza toti membrii, chiar daca sunt absenti de la sedinra Adunarii Generale sau se opun hotararilor luate in cadrul acesteia.

Adunarea Generala Ordinara se convoaca o data pe an de Consiliul Director al Asociatiei Romane de Franciza, in cursul semestrului I al anului urmator, dupa incheierea exercitiului financiar, cu 30 de zile inainte de data fixata, cu specificarea locului, orei si a ordinii de zi.

Adunarea Generala de alegeri se convoaca cu minimum 45 de zile inainte de data alegerilor, cu termen de depunere a candidaturilor, de 30 de zile, inainte de data fixata, atat pentru Presedinte, cat si pentru membrii Consiliului Director.