Dezbatere publica

Dezbatere publica proiect de lege privind franciza in Romania

 Dezbatere publica a unei legii de o asemenea importanta cum este franciza pentru a aduna numeroase opinii si de a le discuta.

 Asociatia Romana de Franciza – dezbatere publica

Procedura uniformă minimala de consultari publice

Recomandare – orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimată verbal sau în scris, primita  de la orice persoana interesată în procesul de luare a deciziilor şi în procesul de elaborare a actelor normative va fi luata in consideratie.

Etapa preparatorie. Planificare. Are drept start momentul în care s-a luat decizia de investigare a problemei (studii, analize) şi/sau de elaborare a proiectului de act normativ. dezbatere publica franciza acorduri

Elaborarea motivaţiei/ notei de fundamentare. Proiectele de acte normative elaborate de directiile de resort ale Asociatiei Romane de Franciza  trebuie insotite de o expunere de motive şi / sau referat de specialitate.

Expunerea de motive trebuie sa fie clara, concisa, într-un limbaj accesibil cetatenilor cu educatie medie.

Stabilirea grupurilor tinta. Identificarea grupurilor de cetateni afectate pozitiv / negativ de propunerea de reglementare si a altor tipuri de parti interesate (persoane juridice, inclusiv autorităţi publice implicate în implementarea actului normativ).

Perioada alocata consultarii. Stabilirea perioadei dedicate consultarii publice.

Metodologia colectarii recomandarilor: Stabilirea modului de colectare a recomandarilor cetăţenilor şi organizaţiilor consultate, adecvată grupurilor tinta identificate:

a. în scris: format, număr de pagini, îndrumar de formulare a recomandării, mod de transmitere a recomandării (adresa electronică, fax, poştă, registratură, etc.);

b. verbal: locul unde se va ţine evenimentul, înregistrare audio sau înregistrare video/filmare, minute alocate, mod de înregistrare, acces la microfon, etc.

Desfasurarea procesului de consultare publica;

Publicitate si transparenta: Anuntul public al temei supuse consultarii publice se va efectua prin publicarea pe siteul www.francizor.ro  cu detalierea posibilităţilor de acces la informaţia necesară formulării recomandărilor şi a tipului acesteia (verbală / în scris).

Valorificarea consultarii publice. Informarea decidenţilor cu privire la rezultatele consultării: Proiectul de reglementare împreună cu documentele însotitoare şi minuta vor fi accesibile public pe întreg parcursul procesului de dezbatere şi decizie.

Recunoaşterea contributiei partilor interesate în procesul de consultare publica:

Participanţii la procesul de consultare publică vor fi informaţi cu privire la decizia finală şi la modul în care recomandările făcute de părţile interesate pe parcursul procesului au fost valorificate.


formular inscriere franciza