Proiecte privind franciza supuse spre dezbatere publica

Dezbaterea unui proiect de lege, norme metodologice sau a unei propuneri legislative privind franciza in Romania.

 Asociatia Romana de Franciza – Procedura uniformă minimala de consultari publice

Recomandare – orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimată verbal sau în scris, primita  de la orice persoana interesată în procesul de luare a deciziilor şi în procesul de elaborare a actelor normative va fi luata in consideratie.

Etapa preparatorie. Planificare. Are drept start momentul în care s-a luat decizia de investigare a problemei (studii, analize) şi/sau de elaborare a proiectului de act normativ. franciza acorduri

Elaborarea motivaţiei/ notei de fundamentare. Proiectele de acte normative elaborate de directiile de resort ale Asociatiei Romane de Franciza  trebuie insotite de o expunere de motive şi / sau referat de specialitate.

Expunerea de motive trebuie sa fie clara, concisa, într-un limbaj accesibil cetatenilor cu educatie medie.

Stabilirea grupurilor tinta. Identificarea grupurilor de cetateni afectate pozitiv / negativ de propunerea de reglementare si a altor tipuri de parti interesate (persoane juridice, inclusiv autorităţi publice implicate în implementarea actului normativ).

Perioada alocata consultarii. Stabilirea perioadei dedicate consultarii publice.

Metodologia colectarii recomandarilor: Stabilirea modului de colectare a recomandarilor cetăţenilor şi organizaţiilor consultate, adecvată grupurilor tinta identificate:

a. în scris: format, număr de pagini, îndrumar de formulare a recomandării, mod de transmitere a recomandării (adresa electronică, fax, poştă, registratură, etc.);

b. verbal: locul unde se va ţine evenimentul, înregistrare audio sau înregistrare video/filmare, minute alocate, mod de înregistrare, acces la microfon, etc.

Desfasurarea procesului de consultare publica;

Publicitate si transparenta: Anuntul public al temei supuse consultarii publice se va efectua prin publicarea pe siteul www.francizor.ro  cu detalierea posibilităţilor de acces la informaţia necesară formulării recomandărilor şi a tipului acesteia (verbală / în scris).

Valorificarea consultarii publice. Informarea decidenţilor cu privire la rezultatele consultării: Proiectul de reglementare împreună cu documentele însotitoare şi minuta vor fi accesibile public pe întreg parcursul procesului de dezbatere şi decizie.

Recunoaşterea contributiei partilor interesate în procesul de consultare publica:

Participanţii la procesul de consultare publică vor fi informaţi cu privire la decizia finală şi la modul în care recomandările făcute de părţile interesate pe parcursul procesului au fost valorificate.


[livechat]

formular inscriere franciza