- Publicitate -
14.7 C
București

Franciza reprezinta un sistem de comercializare a produselor si/sau al serviciilor si/sau al tehnologiilor. Bazat pe o colaborare continua între persoanele fizice sau juridice independente din punct de vedere juridic şi financiar. Prin care o persoana, denumita francizor, acorda altei persoane, denumita francizat, dreptul si impune obligatia de a exploata o afacere. In conformitate cu conceptul francizorului.

Acasă Blog

The coffee shop – comunicat redeschiderea locatiilor

0
The Coffee Shop Comunicat Redeschiderea Locatiilor
The Coffee Shop Comunicat Redeschiderea Locatiilor

Incepand cu 15 mai toate magazinele The Coffee Shop din Romania si-au redeschis usile pentru iubitorii de cafea. Clientii nostrii se pot bucura de cafeaua lor preferata in regim Take Away si Delivery (folosind platforma FoodPanda).

Va asiguram ca respectam masurile sugerate de autoritati pentru a crea un mediu sigur care previne infectia cu Covid – 19.

the coffee shop
the coffee shopPhoto 2020 05 28 18 21 49

The coffee shop

La fiecare doua ore dezinfectam spatiile comune cu produse pe baza de alcool. Nu permitem accesul in locatie fara masca si va rugam sa pastrati distanta de 1.5 metri fata bar sau de persoanele din jurul vostru.

Incurajam folosirea cardului bancar!

Parlamentul a adoptat Legea Start-Up Nation

0
Franciza Startup Nation
Franciza Startup Nation

Parlamentul a adoptat Legea Start-Up Nation Franciza, un criteriu de eligibilitate pentru aplicanti

Cadrul de reglementare pentru derularea ediției din acest an a programului Start-up Nation a fost schimbat printr-o lege de modificare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii. Camera Deputaților a aprobat ieri legea care a fost trimisă spre promulgare la Președintele României.

Franciza, un criteriu de eligibilitate pentru aplicanti

Criteriile de evaluare vor fi:

 • Domeniul de activitate – în funcție de punctajul alocat pentru fiecare cod CAEN (maximum 20 puncte) – punctaj minim pentru comerț, punctaj maxim pentru producție, cercetare-dezvoltare; IT-ul și industriile creative primesc 15 puncte/20
 • Inovare (maximum 10 puncte) – față de edițiile anterioare, în acest an vor primi punctaj în cadrul acestui criteriu întreprinderile care la data depunerii cererii de rambursare (n.r. în implementarea planului de afaceri) „prezintă un contract de furnizare produse către o întreprindere mare sau un document emis de o universitate cu privire la efectuarea unor studii de cercetare/dezvoltare/inovare efectuate de beneficiarul Programului. De asemenea, solicitantul trebuie să folosească pentru lansarea afacerii un brevet de invenție (deținut de unul dintre asociați, achiziționat sau pentru care a obținut drept de folosință) înregistrat la OSIM sau altă instituție recunoscută pentru înregistrarea și protejarea invențiilor”
 • Aportul la capitalul social subscris și vărsat al societății aplicante (maximum 15 puncte) – vor primi punctaj maxim întreprinderile cu un capital social subscris și vărsat de 6000 lei
 • Criterii aferente investiţiei (maximum 15 puncte) – vor primi punctaj maxim întreprinderile care vor să achiziționeze echipamente și software de cel puțin 80% din valoarea bugetului
 • Criterii aferente asociaților/acționarilor (maximum 10 puncte) – vor primi punctaj maxim întreprinderile pentru care asociații nu au mai avut alte societăți
 • Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permanente în cadrul întreprinderii (maximum 5 puncte) – se acordă punctaj pentru minimum 1 loc de muncă permanent cu normă întreagă față de cel obligatoriu (n.r. este obligatorie crearea a cel puțin un loc de muncă în cadrul programului)
 • Densitate IMM (maximum 5 puncte) – punctaj maxim pentru localitățile din județele în care IMM/100 locuitori <4 (întreprinderile din București, Ilfov, Cluj, Bihor, Brașov, Timiș, Constanța nu vor primi punctaj la acest criteriu)
 • Criteriu cu privire la digitalizarea afacerii (maximum 10 puncte) – se acordă punctaj pentru găzduirea unui website al companiei, achiziționarea aplicațiilor de contabilitate, achiziția unui sistem de transmitere online a comenzilor de către clienți, achiziția unei aplicații de facturare electronică
 • Criteriu cu privire la eficiența energetică (maximum 10  puncte) – echipamentele tehnologice încorporează tehnologie specifică obţinerii unei economii de energie, sau sunt sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile.

Francizarea. Noțiuni generale. Despre contractul de franciza

0
Francizarea. Noțiuni Generale. Despre Contractul De Franciză.
Francizarea. Noțiuni Generale. Despre Contractul De Franciză.

Contractul de franciza Noțiuni generale Despre Francizare

Sediul materiei: Ordonanța 52/1997 privind regimul juridic al francizei. Legea 179/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum şi pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 1. Premisa

Orice început de drum în dezvoltarea unui business poate fi greoi pentru oricine, dacă ne gândim, spre exemplu, la: i. crearea unui brand cu tot ceea ce presupune marketing-ul noii afaceri, ii. identificarea unui segment de piață țintă, ii. dezvoltarea pricipiilor și a metodelor de lucru, iii. crearea unei proceduri/ unui proces tehnologic care să fie un diferențiator pe piață, iv. amenajarea spațiului etc.Ei bine, franciza exact asta face: este o soluție pe care persoana interesată de demararea unei afaceri o are la îndemână atunci când își dorește un business ” la cheie ”.

2.1 Definiții[1]

2.1 Ce reprezintă franciza?

Franciza reprezintă un sistem de comercializare a produselor şi/sau al serviciilor şi/sau al tehnologiilor, bazat pe o colaborare continuă între persoanele fizice sau juridice independente din punct de vedere juridic şi financiar.

În cadrul acestui sistem, o persoană, denumită francizor, acordă altei persoane, denumită francizat, dreptul şi impune obligaţia de a exploata o afacere, în conformitate cu conceptul francizorului. Acest drept autorizează şi obligă pe francizat, în schimbul unei contribuţii financiare directe sau indirecte, să utilizeze mărcile de produse şi/sau de servicii, alte drepturi de proprietate intelectuală sau industrială protejate, know-how-ul, drepturile de autor, precum şi însemne ale comercianţilor, beneficiind de un aport continuu de asistentă comercială şi/sau tehnică din partea francizorului, în cadrul şi pe durata contractului de franciză încheiat între părţi în acest scop.

2.2  Cine este francizorul?

Francizorul este un profesionist care:

a) este titularul drepturilor asupra unei mărci înregistrate sau a oricărui alt drept de proprietate intelectuală sau industrială; drepturile trebuie să fie exercitate pe o durată cel puţin egală cu durata contractului de franciza;

b) conferă dreptul de a exploata ori de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu;

c) asigură francizatului o pregătire iniţială pentru exploatarea mărcii înregistrate;

d) utilizează personal şi mijloace financiare pentru promovarea mărcii sale, cercetării şi inovaţiei, asigurând dezvoltarea şi viabilitatea produsului;

e) demonstrează aplicarea concretă a cunoştinţelor pe care le deţine, în cadrul unei unităţi-pilot; obiectivele principale ale unităţii-pilot sunt testarea şi definitivarea formulei de afaceri.

2.3 Cine este francizatul?

Francizatul este un profesionist, persoană fizică sau juridică, selecţionat de francizor, care aderă la principiul omogenităţii reţelei de franciză, aşa cum este ea definită de către francizori.

2.4 Ce reprezintă rețeaua de franciză ?

Reţeaua de franciză cuprinde un ansamblu de raporturi contractuale între un francizor şi mai mulţi francizaţi, în scopul promovării unei tehnologii, unui produs sau serviciu, precum şi pentru dezvoltarea producţiei şi distribuţiei unui produs sau serviciu. Francizatul este susţinut de către francizor, prin aportul continuu de asistenţă comercială şi/sau tehnică, în cadrul şi pe durata contractului de franciză încheiat între părţi.

III Condițiile privind încheierea unui contract

3.1 Condiții generale

Având în vedere că prevederile legale speciale nu fac nicio referire la condițiile generale în care contractul de franciză poate fi încheiat, înțelegem să facem trimitere la prevederile art. 1179 Cod civil. Potrivit textului legal indicat, condiţiile esenţiale pentru validitatea unui contract sunt: capacitatea de a contracta, consimţământul părţilor, un obiect determinat şi licit, o cauză licită şi morală. În ceea ce privește forma contractului, apreciem (! recomandare) că aceasta trebuie îmbrace forma scrisă. Cu toate că această condiție nu este una de validitate[2], informațiile furnizate sunt complexe și numeroase. Astfel, forma scrisă vine în sprijinul dovedirii elementelor negociate și convenite, atunci când este cazul.

3.2 Condiții speciale

 • Francizorul (furnizorul / titluarul francizei) trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
 • să deţină şi să exploateze o activitate comercială, pe o anumită perioadă, anterior lansării reţelei de franciză;
 • să fie titularul drepturilor de proprietate intelectuală şi/sau industrială ( ex. marcă înregistrată)
 • să asigure francizaţilor săi o pregătire iniţială, precum şi asistenţă comercială şi/sau tehnică permanentă, pe toată durata existenţei drepturilor contractuale.
 • Francizatul ( beneficiarul francizei) trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
 • să dezvolte reţeaua de franciză şi să menţină identitatea sa comună, precum şi reputaţia acesteia;
 • să furnizeze francizorului orice informaţie de natură a facilita cunoaşterea şi analiza performanţelor şi a situaţiei reale financiare, pentru a asigura o gestiune eficientă în legătură cu franciza;
 • să nu divulge la terţe persoane know-how-ul furnizat de către francizor, atât pe toată durata contractului de franciză, cât şi ulterior.

IV Etapele încheierii unui contract de franciză

4.1 Etapa precontractuală

În cadrul acestei etape, francizorul este obligat  ( art. 2 din OG 52/1997 ) să furnizeze un set de informații viitorului posibil francizat astfel încât cel din urmă să poată analiza în mod obiectiv dacă:

 • un astfel de contract se identifică cu nevoile acestuia;
 • beneficiză de resursele financiare necesare;
 • deține cunoștințele necesare pentru a gestiona franciza sau orice alte împrejurări apte să nască intenția de a contracta.

Informațiile pe care francizorul se impune să le comunice în etapa precontractuală se referă în mod expres și limitativ[3] la :

 • istoricul şi experienţa francizorului;
 • amănunte privind identitatea managementului francizei;
 • istoricul de litigii al francizorului şi al conducerii acestuia;
 • suma iniţială pe care trebuie să o investească francizatul;
 • obligaţiile reciproce ale părţilor;
 • copii ale rezultatului financiar al francizorului din ultimul an;
 • deţinerea informaţiilor cu privire la unitatea-pilot[1].

Deși în această etapă contractul de franciză este doar într-o fază de negociere, recomandăm ca toate ofertele, contra-ofertele, informațiile transmise în temeiul legii, să fie comunicate în formă scrisă ( ex. e-mail ). În caz contrar, nu se poate face dovada îndeplinirii obligației de informare anterior menționate și nici nu se poate analiza o eventuală antrenare a răspunderii în raport de aceasta. Ar rîmâne valabilă proba testimonială, dar aceasta nu poate egala forța probantă a unui înscris asumat de toate părțile semnatare.

4.2 Etapa contractuală

Contractul de franciză trebuie să cuprindă următoarele clauze referitoare la: obiectul contractului, drepturile şi obligaţiile părţilor, condiţiile financiare, durata contractului și condiţiile de modificare, prelungire şi reziliere.

Totodată, contractul de franciză va respecta următoarele principii:

 • termenul va fi fixat astfel încât să permită francizatului amortizarea investiţiilor specifice francizei;
 • francizorul va înştiinţa pe francizat cu un preaviz suficient de mare asupra intenţiei de a nu reînnoi contractul la data expirării sau de a nu semna un nou contract;
 • în cadrul clauzelor de reziliere, se vor stabili în mod clar circumstanţele care pot să determine o reziliere fără preaviz;
 • condiţiile în care va putea să opereze cesiunea drepturilor decurgând din contract vor fi cu claritate precizate, în special condiţiile de desemnare a unui succesor;
 • dreptul de preemţiune va fi prevăzut, dacă interesul menţinerii sau dezvoltării reţelei de franciză necesită recunoaşterea acestui drept;
 • clauzele de nonconcurenţă vor fi cuprinse în contract, pentru protejarea know-how-ului;
 • obligaţiile financiare ale francizatului vor fi cu claritate precizate şi vor fi determinate astfel încât să favorizeze atingerea obiectivelor comune.

Suplimentar, înțelegem să facem referire și la principiul bunei-credințe, care trebuie să fie respectat atât în etapa precontractuală, cât și pe parcursul executării contractului sau odată cu încetarea acestuia.

Mai mult, având în vedere specificul contractului de franciză, pentru ca un astfel de contract să fie de lungă durată și să genereze beneficii reciproce, francizorul va trebui să acorde o atenție deosebită selectării francizatului astfel încât să se asigure că acesta va respecta principiile și va aduce un plus de valoare afacerii farncizate.


[1]OUG 57/1997 R [2] Nerespectarea formei scise nu atrage nulitatea absolută a contractului. [3] Art. 2, alin. (3) din OG nr. 52/1997 [4] Unitatea-pilot este echivalentul unui prototip, având scopul de a asigura cea mai facilă cale de aplicare în practică a reţetei de succes a francizorului, de a testa sistemul de franciză şi infrastructura acestuia, servind proiectării programului de franciză şi elaborării manualelor de instruire şi a operaţiunilor zilnice.


Avocat Diana Vana

Contractul de franciza

Zap Car Servicii mai tari ca la Uber sau Bolt

0
Zap Car
Zap Car

Zap Car o companie din Cluj transforma piața taximetriei

Zap Car, o companie cu origini la Cluj, își propune să revoluționeze piața serviciilor de taximetrie și nu numai. Oferind posibilități mult mai mari clienților de a alege ce tip de serviciu își doresc

În timp ce la majoritatea companiilor care funcționează pe modelul ridesharing clientul are relativ puțină putere de decizie. Astfel, înainte de a plasa o comandă, utilizatorul care a descărcat aplicația și se loghează cu contul de FB sau Google. Unde poate alege ce tip de călătorie să beneficieze. Standard, Select sau VIP, urmănd a primi o mașină în funcție de alegere.

Zap Car se extinde si in franciza

Calitatea serviciului este asigurată, toate mașinile companiei fiind periodic inspectate pentru a îndeplini cele mai înalte standarde de comfort. Cienții pot solicita, încă de dinainte de plasarea comenzii, ca mașinile să fie dotate cu anumite opțiuni, cum ar fi loc mare pentru bagaj sau altele asemănătoare.

Beneficii pentru clienți: vacanțe și curse gratuite

Zap Car se distinge de restul companiilor prin modul de fidelizare a clienților, care au parte de beneficii surprinzătoare.

Astfel, odată logat în aplicație, ultilizatorii pot recomanda aplicația prietenilor din agenda telefonică, primind în schimb puncte de fidelizare. Odată acumulate, aceste puncte se transformă în curse gratuite sau chiar vacanțe gratuite în locații exotice.

Esti în siguranta cu Zap Car

Tot ce ai nevoie pentru ca soferii nostri sa ajunga la tine e sa descarci aplicația noastra si sa-ți comanzi. Selectam atenti soferii nostri ca tu sa ai parte de o experiența plăcuta. Poți chiar tu sa fii unul dintre cei care oferă o cursa la fel de usor accesand aplicația noastra.

RESTAURANTELE SUBWAY DIN ROMÂNIA, PRINTRE CELE MAI AGLOMERATE DIN EUROPA ÎN 2019

0
Restaurantele Subway- membru al Asociatiei Romane de Franciza
Restaurantele Subway - membru al Asociatiei Romane de Franciza

Restaurantele Subway – membru al Asociatiei Romane de Franciza

Lanțul de restaurante Subway continuă să inoveze experiența culinară a oaspeților săi din peste 100 de țări. Oferindu-le acestora ingrediente de calitate și o multitudine de arome prezente în cele aproximativ 7 milioane de sandwich-uri. Subway® este un lant de un restaurante cu servire rapidă, care reprezintă o alternativă la fast-food-ul tradițional. Oferindu-le oaspeților săi miliarde de sandwich-uri, salate și wrap-uri în fiecare zi.

Fondată în urmă cu aproximativ 55 de ani, de către Fred DeLuca și prietenul său de familie, Dr. Peter Buck, Subway® este și în prezent o afacere de familie. Compania lucrează cu aproximativ 21.000 de francizați, care creează locuri de muncă pentru sute de mii de oameni. Subway® cea mai mare rețea de afaceri de dimensiuni mici din lume.

Brandul Subway a intrat pe piața din România în 2011, deschizând primul restaurant în aprilie 2012.

Membru al Asociatiei Romane de Franciza

Restaurantele Subway din România, parte a celui mai mare lanț de restaurante cu servire rapidă din lume. Restaurantele sunt printre cele mai aglomerate din întreaga rețea Subway® la nivel european. Anul trecut, media de clienți din cele 40 de unități Subway din țara noastră a fost cu 74% mai mare decât media europeană. Rezultat ce a contribuit la avansul puternic al profitului pe 2019.

Meniurile gustoase, proaspete și variate i-au convins pe oaspeții restaurantelor Subway România să încerce cât mai multe produse, astfel că valoarea bonului mediu a crescut cu 14% în 2019 comparativ cu anul anterior.

“2019 a fost un an de excepție pentru Subway® România: profitul a urcat semnificativ, stimulat de cererea crescută de produse, dar și de adoptarea unui design nou în restaurantele noastre, atractiv și foarte prietenos cu clienții. Avem cea mai bună și profitabilă piață din regiunea Europei Centrale și de Est și una dintre cele mai profitabile din Europa, ocupând locul al patrulea, după Islanda, Luxemburg și Lichtenstein. În medie, profitul înregistrat în restaurantele din România a fost cu 99% mai mare față de media europeană, a declarat Rumen Radev, Business Development Agent pentru zona București-Ilfov.

Restaurantele-Subway-Andrei-Trifan-Rumen-Radev
Andrei Trifan & Rumen Radev

Anul trecut, Subway® România s-a concentrat pe optimizarea afacerii, ceea ce a dus la creșterea cu 18%, în medie, a cifrei de afaceri comparativ cu anul precedent, în timp ce profitul brut a înregistrat un avans de 25% în perioada analizată.

Ziua Donatorului de Sânge

Strategia solidă de business care a contribuit la succesul rezultatelor obținute, în 2019 compania s-a concentrat și pe campanii de responsabilitate socială. Subway a dorit să le mulțumească comunităților locale și să-și arate recunoștința față de acestea pentru susținerea acordată în dezvoltarea pe piața locală.

Astfel, în 2019, prin inițiativa Subway World Sandwich Day, dezvoltată în parteneriat cu ONG-urile O Masă Caldă și Banca pentru Colectarea și Distribuția Alimentelor. Peste4.000 de sandwich-uri au fost donate celor peste 3,500 de beneficiari din București și Cluj-Napoca. O altă inițiativă cheie a fost Ziua Donatorului de Sânge, realizată în parteneriat cu Institutul Național de Hematologie Transfuzională Prof. Dr. C. T. Nicolau, centrele de transfuzie din București și din țară.

Asociația React și Adevărul Holding, prin intermediul căreia Subway® a oferit o recompensă fresh și gustoasă celor peste 2.000 de donatori de sânge din 15 orașe: Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Iaşi, Piteşti, Ploieşti, Timişoara, Oradea, Suceava, Sibiu, Alba-Iulia, Braşov, Arad, Deva și Focşani.

Fresh Forward Décor

Planurile pentru 2020 ale Subway® România vizează atât expansiunea rețelei, prin deschiderea de noi restaurante, cât și optimizarea acesteia, prin investiții în remodelarea sub conceptul Fresh Forward Décor a restaurantelor existente. Mai mult, Subway® va continua să își dezvolte meniul, astfel încât să poată oferi oaspeților săi experiențe culinare deosebite, dar și să lanseze inițiative de responsabilitate socială, prin care să susțină comunitățile locale și să întoarcă o parte din ajutorul pe care acestea îl oferă companiei în fiecare zi.

Restaurantele Subway

Academia Micilor Developeri se extinde in franciza

0
Academia Micilor Developeri franciza
Academia Micilor Developeri Franciza

Academia Micilor Developeri un nou membru al Asociatiei Romane de Franciza

Academia Micilor Developeri, prima scoala de programare software pentru copii si adolescenti din Romania, se extinde in sistem de franciza

Academia Micilor Developeri Franciza
Academia Micilor Developeri Franciza

Primii trei investitori vor beneficia de un tarif preferential la intrarea in franciza

Academia Micilor Developeri, prima scoala din Romania care creeaza si preda cursuri de programare software, gandire algoritmica si de robotica pentru copii si adolescenti. Se extinde incepand de anul acesta in sistem de franciza.  Lansat pe piata in 2013, conceptul a fost pentru Romania unul inovator, Academia Micilor Developeri fiind primul hub de educatie IT. Care a creat conditii pentru copiii romani de a se alinia la cerintele invatamantului din alte tari. Unde inovatia si cunoasterea provocarilor tehnologice au devenit o prioritate. 

Academia Micilor Developeri detine in acest moment doua unitati administrate in regim propriu si 1 unitate francizata si are ca plan pentru 2020-20121. Extinderea in franciza a centrelor din: Bucuresti Drumul Taberei, Bucurestii Noi, Pipera, Berceni, Titan/Balta Alba, Baneasa, Colentina. Si in orase precum Cluj, Timisoara, Brasov, Constanta, Oradea, cat si in toate orasele cu peste 80.000 locuitori.

Aproximativ 8000 de copii s-au inscris de-a lungul timpului la cursurile de informatica ale scolii. Primul centru deschis si-a dublat cifra de afaceri de la an la an. Pentru sfarsitul anului 2020, afacerea noastra asteapta o cifra de afaceri de un minim de 250.000 euro. 

Decizia de francizare vine ca urmare a creșterii rapide a afacerii in cei sase ani de functionare, maturizarea pietei. Precum si a interesului antreprenorial pentru proiecte educationale si IT care si-au demonstrat viabilitatea.  

Franciza

Pachetul de intrare in franciza contine taxa de franciza de 15.000 euro si investitia necesara deschiderii centrului. Suma estimata a fi intre 15.000 si 20.000 euro. Primii trei francizati beneficiaza de un tarif preferential de intrare in franciza, de 10.000 euro. 

Academia Micilor Developeri pune la dispozitie francizatilor o solutie completa de business in invatamant. Care presupune o programa completa si include pentru cursanti pregatire pentru prima certificare Java, cursuri cu programa unica. Platforma de e-learning pentru elevi si profesori, sisteme automate de feedback pentru elevi, testare si obtinere diplome. Sistem informatic complet de facturare si gestionare a afacerii,  training pentru management si profesori,. Ghid de predare, pachet software pentru utilizare la clasa, precum si know how de marketing si de customer care. Nu este necesara experienta in IT sau invatamant a francizatilor.

Spatiul necesar pentru deschiderea unei francize sub brandul Academia Micilor Developeri e de aprox. 150 mp, cu minim trei incaperi pentru desfasurarea cursurilor, precum si o zona de receptive.

Academia Micilor Developeri

Participam la o a doua alfabetizare, cea in care invatam copiii sa scrie si sa gandeasca. Astfel incat sa determine tehnologia sa lucreze in favoarea lor. 

Prin extinderea in franciza, cautam parteneri dedicati, care doresc sa schimbe viitorul educatiei in orasele lor. Si care doresc ca activitatea lor profesionala sa aiba impact in comunitate. Punem la dispozitia partenerilor nostri intreg know-how-ul construit in care inovam in piata de educatie si IT. Conform statisticilor Comisiei Europeane, doar in anul 2020 va fi nevoie de peste 900.000 de developeri in Uniunea Europeana. In timp ce exista deja 9 milioane de specialisti in industria IT&C . Nevoia de specialisti IT va fi in crestere direct proportionala cu evolutia tehnologiei. De aceea educatia si IT-ul sunt domenii inovative, care atrag finantari,  oameni dedicati si proiecte de success, cu rata foarte mica de risc investitional” declara Oana Manga co-fondatoare Academia Micilor Developeri.

AMD transforma copiii si tinerii, din consumatori de tehnlogie, in creatori de tehnologie, pentru a deveni adulti competitivi intr-o lume in care inteligenta artificiala si tehnologia vor redefini paradigmele actuale. 

Date de contact: 

Tel: 0720013773 – Oana Maga

Mail: parteneri@miciideveloperi.ro

Camera Auditorilor Financiari din Romania la 20 de ani de activitate

0
Camera Auditorilor Financiari din Romania
Camera Auditorilor Financiari din Romania a organizat un memento special, care a avut drept scop să aducă în prim-plan această nobilă profesie.

Camera Auditorilor Financiari din Romania a organizat un memento special. Care a avut drept scop să aducă în prim-plan această nobilă profesie.

Sub motto-ul Două decenii de maturitate a profesiei de auditor financiar în România – trecut, prezent și viitor .25 Octombrie 2019, JW Marriott Bucharest Grand Hotel, București a avut loc al VI- lea Congres al profesiei de auditor financiar din România.

Camera Auditorilor Financiari din Romania

Camera Auditorilor Financiari din Romania
Camera Auditorilor Financiari din Romania

Misiunea congresului a fost aceea de a întruni specialiști din domeniul financiar, reglementatori, auditori și lideri de business. Intr-un eveniment de top, cu o tematică ce transcende realitățile cotidiene. Calitatea CAFR de membru al Federației Internaționale a Contabililor (IFAC) și al Accountancy Europe, au transormat această dublă sărbătoare. Respectiv Congresul și aniversarea a 20 de ani de existență a profesiei de auditor financiar în România, Intr-un moment de referință pentru profesia de auditor financiar la nivel național, dar și global.  La festivități au participat peste 400 de profesioniști ai auditului financiar din țară și din cadrul unor organisme internaționale. Oaspeți din țară și din străinătate, printre keynote speakeri numărându-se și Președintele Asociatiei Române de Franciza.

CAFR, la 20 de ani de activitate

Camera Auditorilor Financiari din Romania
Camera Auditorilor Financiari din Romania

Al VI- lea Congres al profesiei de auditor financiar din România.

 Congresul a dezbătut teme de stingentă necesitate pentru profesia de auditor financiar, precum reglementarea și digitalizarea. Instrumente care vor avea un profund impact asupra metodelor prin care auditorii financiari vor continua să slujească interesul general al societății.

FRANCIZA NOUTATI LEGISLATIVE – regimul francizei se va schimba

0
franciza
Franciza

FRANCIZA -Legea nr.179/2019

Art. I. – Ordonanţa Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francize- franciza, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 14 mai 1998, se modifică şi se completează după cum urmează:

FRANCIZA -Legea nr.179/2019

Articol 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 1. – (1) Franciza reprezintă un sistem de comercializare a produselor şi/sau al serviciilor şi/sau al tehnologiilor. Bazat pe o colaborare continuă între persoanele fizice sau juridice independente din punct de vedere juridic şi financiar. Prin care o persoană, denumită francizor, acordă altei persoane, denumită francizat, dreptul şi impune obligaţia de a exploata o afacere. In conformitate cu conceptul francizorului.

Acest drept autorizează şi obligă pe francizat, în schimbul unei contribuţii financiare directe sau indirecte. Să utilizeze mărcile de produse şi/sau de servicii. Alte drepturi de proprietate intelectuală sau industrială protejate, know-how-ul, drepturile de autor.Precum şi însemne ale comercianţilor. Beneficiind de un aport continuu de asistenta comercială şi/sau tehnică din partea francizorului. In cadrul şi pe durata contractului de franciza încheiat între părţi în acest scop.

Legea nr.179/2019

(2) Francizorul este un profesionist care:
a) este titularul drepturilor asupra unei mărci înregistrate sau a oricărui alt drept de proprietate intelectuală sau industrială. Drepturile trebuie să fie exercitate pe o durată cel puţin egală cu durata contractului de franciza.
b) conferă dreptul de a exploata ori de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu.
c) asigură francizatului o pregătire iniţială pentru exploatarea mărcii înregistrate.
d) utilizează personal şi mijloace financiare pentru promovarea mărcii sale, cercetării şi inovaţiei, asigurând dezvoltarea şi viabilitatea produsului.
e) demonstrează aplicarea concretă a cunoştinţelor pe care le deţine, în cadrul unei unităţi-pilot. Obiectivele principale ale unităţii-pilot sunt testarea şi definitivarea formulei de afaceri.
(3) Francizatul este un profesionist, persoană fizică sau juridică, selecţionat de francizor, care aderă la principiul omogenităţii reţelei de franciza. Aşa cum este ea definită de către francizori.
(4) Reţeaua de franciza cuprinde un ansamblu de raporturi contractuale între un francizor şi mai mulţi francizaţi. In scopul promovării unei tehnologii, unui produs sau serviciu, precum şi pentru dezvoltarea producţiei şi distribuţiei unui produs sau serviciu. Francizatul este susţinut de către francizor, prin aportul continuu de asistenţă comercială şi/sau tehnică. In cadrul şi pe durata contractului de franciza încheiat între părţi.
(5) Unitatea-pilot este echivalentul unui prototip, având scopul de a asigura cea mai facilă cale de aplicare în practică a reţetei de succes a francizorului. De a testa sistemul de franciza şi infrastructura acestuia, servind proiectării programului de franciza şi elaborării manualelor de instruire şi a operaţiunilor zilnice.”

Legea nr.179/2019

La articolul 2, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(2) Francizorul furnizează viitorului francizat informaţii care îi permit acestuia să participe, în deplină cunoştinţă de cauză, la derularea contractului de franciza.
(3) Francizorul furnizează potenţialului francizat un document de dezvăluire de informaţii, care trebuie să conţină date specifice, referitoare la:
a) istoricul şi experienţa francizorului.
b) amănunte privind identitatea managementului francizei.
c) istoricul de litigii al francizorului şi al conducerii acestuia.
d) suma iniţială pe care trebuie să o investească francizatul.
e) obligaţiile reciproce ale părţilor.

f) copii ale rezultatului financiar al francizorului din ultimul an.
g) deţinerea informaţiilor cu privire la unitatea-pilot.

FRANCIZA -Legea nr.179/2019

La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Până la debutul reţelei sale de franciza, francizorul va opera eficient un concept de afaceri, pentru o perioadă de cel puţin un an, în minimum o unitate- pilot.”

4.În tot cuprinsul ordonanţei, termenul „beneficiar” se înlocuieşte cu termenul „francizat”.
Art. II. – La articolul 7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015. Cu modificările şi completările ulterioare, punctul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
franciza – un sistem de comercializare a produselor şi/sau al serviciilor şi/sau al tehnologiilor, bazat pe o colaborare continuă între persoanele fizice sau juridice independente din punct de vedere juridic şi financiar. Prin care o persoană, denumită francizor, acordă altei persoane, denumită francizat, dreptul şi impune obligaţia de a exploata o afacere în conformitate cu conceptul francizorului. Acest drept autorizează şi obligă pe francizat, în schimbul unei contribuţii financiare directe sau indirecte. Să utilizeze mărcile de produse şi/sau de servicii, alte drepturi de proprietate intelectuală sau industrială protejate, know-how-ul. Drepturile de autor, precum şi însemne ale comercianţilor, beneficiind de un aport continuu de asistenţă comercială şi/sau tehnică din partea francizorului. In cadrul şi pe durata contractului de franciza încheiat între părţi în acest scop;”

Legea nr.179/2019

Art. III. (1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Asociaţia Română de Franciza, asociaţie de utilitate publică, înfiinţează Registrul Naţional de Franciza în care se înregistrează, la cerere. Informaţiile furnizate de către francizori prin documentul de dezvăluire de informaţii.

Francizorii au posibilitatea de a înregistra în mod gratuit documentul de dezvăluire de informaţii în Registrul Naţional de Franciza.


(2) Conţinutul şi modalitatea de administrare a Registrului Naţional de Franciza se stabilesc prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale cu atribuţii în domeniul mediului de afaceri. In termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

CONTABILITATE PROFESIONALA PENTRU MEMBRII ARF

0
Contabilitate profesionala

Contabilitate profesionala pentru membrii ARF

Cu o formare specializata in domeniul contabilitatii si o experienta relevanta de peste 15 ani in domeniu financiar contabil, echipa noastra de contabili sunt pregatiti sa va ofere servicii integrate de contabilitate si consultanta fiscala, de un real folos afacerii dumneavoastra. Datorita situatiilor intalnite si diferitelor probleme pe care le-am rezolvat , acum va putem oferi solutii si raspunsuri la orice fel de probleme de contabilitate sau fiscalitate.

Echipa noastra este alcatuita din expertti contabili activi certificati CECCAR , cu vasta experienta in domeniul financiar-contabil . Credem în profesionalism si transparenta, în promisiuni tinute si în rellatii pe termen lung. Ne implicam în rezolvarea problemelor clientilor nostri si în gasirea solutiilor cu acelasi entuziasm si energie ca si cum ar fi afacerea noastra.

Servicii profesionale pentru membrii ARF

Oferim servicii profesionale de contabilitate financiara, raportari lunare/trimestriale/semestriale/anuale ,  intocmirea si depunerea declaratiilor si a bilanturilor, mentinem relatia cu ANAF si oferim asistenta la controalele realizate de organele fiscale.

Concret ,va oferim o gama variata de servicii de contabilitate generala, contabilitate financiara, servicii de resurse umane, alte servicii financiare , printre ele enumerand  ( lista cu caracter informativ )

 • Introducerea datelor initiale de preluare a unei contabilitati (solduri initiale, rulaje, solduri parteneri, clienti, datorii).
 • Cercetarea situatiei depunerii declaratiilor fiscale precum si a fisei de platitor, la data preluarii precum si periodic pe parcursul colaborarii.
 • Prelucrarea datelor, verificarea exhaustivitatii informatiilor necesare inregistrarii acestora in contabilitate.
 • Depistarea documentelor suplimentare si solicitarea acestora de la client.
 • Evidenta analitica si sintetica a clientilor, furnizorilor.
 • Evidenta mijloacelor fixe, calculul amortizarii.
 • Inregistrarea tranzactiilor in ordinea cronologica si logica a realizarii acestora.
 • Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare.
 • Intocmirea balantei de verificare lunare, efectuarea tuturor verificarilor si inchiderea lunii.
 • Intocmirea declaratiilor fiscale si a deconturilor de TVA catre bugetul de stat.
 • Intocmirea si certificarea bilanturilor semestriale si anuale.
 • Evidenta contabila a salariilor, cuprinzand statele de salarii, fisele fiscale, intocmirea declaratiilor aferente.
 • Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor.
 • Asistenta in intocmirea dosarului de Inventariere obligatoriu anual.
 • Asistenta pentru credite bancare , licitatii etc.
 • Alte servicii conexe solicitate

Pentru noi este important fiecare contract , indiferent de complexitatea sau valoarea sa, de aceea va rugam sa nu ezitati sa ne contactati , deoarece vom gasi impreuna solutii avantajoase.

Solicita informatii despre serviciile profesionale de gestiune financiara pentru membrii ARF

Franciza de tip restaurant, argumente pro si contra

0
Franciza de tip restaurant avantaje dezavantaje franchise

Franciza de tip restaurant – Fie ca vorbim de super branduri ca McDonalds (cu peste 300.000 de locatii la nivel mondial si un numar de cca. 27 de milioane de clienti deserviti in fiecare zi) sau de restaurante autohtone mai putin celebre evident, dar cu o ascensiune vizibila in ultima perioada (mai ales in zona de fast food), francizele din domeniu au avut o evolutie interesanta in tara noastra.

Mai jos vom prezenta, succinct, cateva plusuri si minusuri ale acestui tip de concepte la cheie.

1.Costurile

Dezavantaje

Este evident ca o franciza de tip restaurant implica un nivel de investitii care depaseste cateva zeci de mii de euro, de regula. De la taxa de intrare in retea, in cuantum de mii sau zeci mii de euro, pana la cheltuielile privind inchirierea si amenajarea spatiului, echiparea bucatariei, angajarea si instruirea personalului, in functie de dimensiuni dar si de valoarea brandului, costurile pot fi cuprinse intre cateva sute de mii sau chiar milioane de euro.

Pentru un tanar antreprenor, aceste costuri pot fi prohibitive, mai ales ca este destul de delicat sa iei un imprumut bancar pentru un start-up, bancile refuzand sa isi indrepte atentia spre crearea unor programe privind acordarea de credite pentru achizitionarea unei francize.

Avantaje

Primind un concept la cheie, in care s-au investit anterior sume de bani in cercetare si dezvoltare, francizatul nu mai are nici grija testarii unor retete, nici pe cea a designului, ori a instruirii personalului. De asemenea, designul localului si amenajarea bucatariei sunt facute dupa planurile elaborate de francizor si nu se mai pierde timpul cu elaborarea unora noi.

2.Experienta anterioara

Dezavantaje

Sunt francizori care selecteaza doar acei candidati care au lucrat in domeniu HoReCa sau, in anumite cazuri, limiteaza aria cautarilor la proprii lor angajati, acestia devenind, ulterior, francizati ai retelei.

Avantaje

Sunt francizori care nu sunt interesati de experienta anterioara a francizatilor, insa contractul de franciza poate cere un manager de restaurant, in anumite conditii.

Franciza de tip restaurant, argumente pro si contra

3.Spatiul

Dezavantaje

Cerintele privind locatia pot fi destul de greu de respectat, intrucat ele trebuie sa fie conforme cu instructiunile francizorului privind vadul comercial,  dimensiunile, numarul de locuri de parcare.

Avantaje

Francizorul impune aceste specificatii tocmai pentru a asigura succesul unitatii francizate, fiind foarte important numarul de personae care trec prin zona si pot devein client etc.

4.Pastrarea retetelor

Dezavantaje

Meniul indicat in manualul/manualele de franciza trebuie respectat intocmai, intrucat francizatul nu are vreo putere de decizie asupra retetelor, neputand sa le inlocuiasca sau sa le modifice.

Avantaje

Sunt retete testate, care si-au dovedit viabilitatea in timp; in cazul conceptelor internationale, uneori se pot adapta anumite ingrediente la gusturile locale.

5. Numarul de locatii

Dezavantaje

Sunt francizori care pot impune deschiderea unui numar de locatii intr-un interval de timp, Taco Bell si Dunkin Donuts fiind un exemplu graitor intrucat primul cere deschiderea a trei locatii in trei ani, iar al doilea cinci in acelasi timp. Cerinta inseamna, categoric, costuri mai mari.

Avantaje

Un numar de restaurante mai mare de cifra unu, aduce, pe langa responsabilizarea francizatului, si o potenta financiara, deci incasari si profit sporit pentru acesta. In plus, uneori locatiile pot fi deschise fara costuri suplimentare de tipul taxei de intrare in franciza, care se poate achita doar o singura data.

6.Pastrarea identitatii vizuale

Poate fi perceputa atat ca un minus cat si ca un plus: intrucat toate restaurantele arata relativ identic, francizatul nu are niciun fel de contributie la felul in care este amenajat localul respectiv. Dezavantajul principal vizeaza faptul ca francizatul nu poate interveni asupra amenajarii spatiului, iar avantajul ar fi acela ca, pentru client, este un reper vizual important, acesta stiind ca oriunde intra, indiferent de localitate sau de tara ori de continent, va regasi atmosfera familiara, calitatea si produsele cu care este obisnuit.

7.Operatiunile zilnice

Dezavantaje

Ca orice alta franciza, si restaurantele trebuie sa respecte rutina impusa de manuale, de regulile si normele de igiena alimentara, fara sa se abata de la instructiunile primite de la francizor prin intermediul sesiunilor de instruire profesionala.

Avantaje

Regulile stabilite de francizor au fost elaborate in timp, sunt o consecinta a eforturilor materiale si umane ale francizorului, care a investit sume importante de bani pentru imbunatatirea know how-ului, astfel incat sa asigure o rata cat mai mare de succes, indiferent de locatie, iar nerespectarea lor poate avea consecinte neplacute sau grave asupra intregii retele.

Daca va ganditi sa achizitionati o franciza din domeniu, cantariti cu grija toate argumentele, analizati atent piata si verificati daca exista eventuali competitori in orasul sau teritoriul unde doriti sa deschideti locatia, intocmiti un plan de afaceri si nu va grabiti sa luati o decizie pana nu ati facut o lista cu avantajele si dezavantajele implicarii dvs.

Argumente pro si contra

CREAREA UNUI BRAND DEZBATE VALORILE SI COMPETENTELE

0
logo Brand procesul de caracterizare a identitati

Brand procesul de caracterizare a identitati

Brand – constituie elementul cheie în procesul de dezvoltare al unei companii, de aceea este important ca acesta să fie utilizat efectiv în procesul de vânzări. Un brand este, prin urmare, una dintre cele mai valoroase elemente într-o temă de publicitate. Arta de a crea și de a menține un brand este numit management de brand și e nevoie de o muncă colosală pentru a obține rezultatele dorite.

Doresti sa creezi un brand eficient, este momentul sa treci la actiune si sa demarezi procesul de caracterizare a identitatii de brand. Inainte de a te apuca de treaba, decide cine va conduce acest proces – poti fii tu sau o alta persoana din organizatie care detine competentele necesare transformarii brandului intr-un campion.

De asemenea, in cazul in care exista un buget disponibil, se poate apela si la varianta subcontractarii unei agentii specializate care sa gestioneze intreg procesul.

Brand Franciza Franchise Francize Romania

DEZBATE VALORILE SI COMPETENTELE CHEIE ALE BRANDULUI IMPREUNĂ CU ANGAJATII SI CLIENTII.

Aminteste-ti! – ceea ce tu crezi despre afacerea ta nu coincide intotdeauna cu perceptia stakeholderilor. Pentru a se bucura de credibilitate, brandul trebuie sa reflecte aceasta parere.

Consemneaza valorile si competentele agreate si ai grija ca acestea sa nu intre in conflict cu statutul brandului. De exemplu, daca ai convenit impreuna cu angajatii ca afacerea ta este sinonima cu „calitate inalta” iar cercetarile efectuate asupra statutului brandului indica aprecierea clienti lor ca fiind „ieftina si amuzanta”, brandul tau este din start afectat. Concentreaza-te doar asupra zonelor care se suprapun – acestea formeaza baza brandului tau. Daca ai parcurs toate aceste aspecte legate de competente si valori cheie, calitatea perceputa si teritoriul brandului, poti sa treci la faza a doua, respectiv la crearea brandului.

Alegerea numelui potrivit pentru brand

Numele brandului este unul dintre atuurile cele mai importante, fiind fundamental pentru piata. Denumirile reusite de branduri au urmatoarele caracteristici:

 • sunt emotionale;
 • au memorabilitate;
 • au personalitate;
 • spun o poveste;
 • ofera posibilitatea unei interactiuni.
Exista doua reguli care trebuie respectate atunci cand creezi o denumire:

Fii original!  Nu te limita exclusiv la cuvinte reale, joaca-te cu ele. Un nume inventat, care aparent nu are niciun sens, poate deveni un nume perfect legitim. Conditia esentiala este ca acesta sa transmita ceva despre afacerea ta. Vei putea avea surpiza sa descoperi ca un nume inventat este mai usor de inregistrat si de protejat – cu siguranta un mare plus!

Evita numele generice sau pe cele greu de pronuntat. Ele te vor determina doar sa investesti mai mult efort in procesul de constructie a brandului. Acestea nu au radacini puternice si, cel mai probabil, se vor ineca intr-o mare de afaceri similare. A fi descriptiv (in opoztiie cu a fi generic) reprezinta o alternativa demna de luat in calcul in creionarea unei denumiri, mai ales in situatia in care nu dispui de un buget generos. De indata ce am gasit numele de marca potrivit este recomandabil sa-i verificam autenticitatea si sa demaram procedurile legale de inregistrare la institutiile specializate (OSIM, WIPO) care ne vor ajuta sa-l securizam impreuna cu celelalte elemente sau simboluri ale brandului cum ar fi, de exemplu, cazul log

BRANDUL ATRAGE LOIALITATEA CONSUMATORILOR IN FRANCIZA

0
Brandul-franciza-si-franciza

Brandul egal Franciza atrage loialitatea consumatorilor

Brandul are puterea de a diferentia o afacere de afacerile competitorilor şi de a atrage loialitatea consumatorilor.

BRANDUL PE SCURT

Un brand nu se reduce doar la a avea un nume si un logo. Un brand reprezinta mult mai mult – este o identitate, identitatea afacerii tale. Un brand eficient are abilitatea de a transmite lumii cine esti, cu ce te ocupi si cum te ocupi. Aducand in acelasi timp relevanta si credibilitate in fatta clientilor prospectati. Brandingul nu este destinat doar multi-nationalelor cu bugete uriase – si companiile mici si mijlocii.

Rolul brandului

Brandul permite identificarea serviciilor sau produselor ca apartinand unui producator sau unui grup de producatori. Brandul diferentiaza acele bunuri sau servicii de cele ale concurentei. Un brand semnaleaza cumparatorului sursa produsului si reuseste sa-i protejeze atat pe cumparatori, cat si pe producatori, de concurenta.

Rolul existentei marcii ca element de identificare este recunoscut inca din cele mai vechi timpuri. Exista dovezi clare care arata ca, inca din perioada antica, numele creatorilor de bunuri erau gravate in caramizi, facand astfel mai usoara recunoasterea acestora. De asemenea, in Europa Medievala, ghildele comerciale foloseau marci inregistrate pentru siguranta cumparatorilor si pentru a oferi protectie legala consumatorului. Construirea unui brand ajuta consumatorii in procesul decizional. El determina o cunoastere perceputa asupra a ceea ce urmeaza sa se cumpere, chiar inainte ca produsul sau serviciul respectiv sa fie efectiv cumparat.

Brandurile sunt construite pe trei criterii emotionale:

Increderea intr-o afacere, produs sau serviciu care reprezinta modul in care consumatorul crede ca se va comporta. De exemplu, în cazul unui magazin tip non-stop, consumatorul are increderea ca il va gasi deschis indiferent de ora din zi sau din noapte.

Raspunsul emotional al consumatorului in urma cumpararii unui produs sau serviciu. De exemplu, un retailer de haine poate broda un brand in jurul dorintei de a face clientii sa simta bine in ceea ce poarta, de felul in care arata. Un alt concept poate fi experienta la cumpararea din magazin – cat de bine se simt in magazin cumparand haine sau mesajul transmis celor din jur cu ajutorul hainelor achiziționate.

Recompensarebrandul trebuie sa recompenseze constant increderea livrand raspunsul emotional asteptat. De exemplu, o companie specializata in servicii de curatenie domestica isi construieste cu succes brandul daca casele clientilor sunt intotdeauna curatate cu mare grija. Astfel, revenirea proprietarilor in caminele lor curate va fi de fiecare data o experienta placuta si vor considera ca folosesc cea mai buna firma de curatenie.

FRANCIZA SI BRANDUL ATRAGE LOIALITATEA CONSUMATORILOR

STUDIUL DE FEZABILITATE ARATA CUM AR OPERA AFACEREA

0
Studiul de fezabilitate franciza

FRANCIZA STUDIUL DE FEZABILITATE

Studiul de fezabilitate analizeaza viabilitatea unei idei de afaceri in franciza, subliniind problemele potentiale si incercand sa ofere un raspuns cat mai obiectiv la întrebarea. „Ar trebui implementat acest proiect?” Daca un intreprinzator realizeaza ca franciza nu este viabila in nici un scenariu, acesta va economisi resurse importante daca va renunta la respectiva idee.

Studiul de fezabilitate arata cum ar opera afacerea luand in calcul un anumit set de ipoteze privind tehnica si tehnologia folosite (cladiri, echipamente, procesul de productie etc.), piata si aspectele financiare.

Realizarea unui studiu de fezabilitate presupune cunostinte solide in domeniul tehnic si financiar. Pentru aceste motive, in majoritatea cazurilor, studiile sunt realizate de consultanti din exteriorul firmei. Un studiu de fezabilitate este de obicei realizat dupa ce persoanele implicate in proiect au identificat mai multe alternative pentru implementarea ideii de afaceri. In acest context, prin realizarea unui studiu de fezabilitate, numarul alternativelor este de obicei rapid diminuat. In timpul procesului de realizare a studiului pot fi investigate mai multe modalitati de organizare a afacerii si de poziţionare a produsului pe piata, urmand ca scenariile viabile sa fie riguros analizate pentru a se lua o decizie finala.

Studiul de fezabilitate instrument pentru evaluarea oportunitatilor economice

Structura studiului de fezabilitate este, de regula, urmatoarea:

 • descrierea afacerii,
 • analiza fezabilităţii comerciale,
 • analiza fezabilitatii tehnice,
 • analiza fezabilitatii financiare,
 • analiza fezabilitatii organizationale si concluzii.

Termenul de ” studiu de fezabilitate” este destul de des utilizat eronat, in special de catre furnizorii de echipament sau tehnologie. Pentru studii ale caror scop este achizitia unui echipament sau selectia unei tehnologii.

Astfel de studii pot fi considerate numai studii tehnice sau cel mult studii-suport. Intreprinzatorul este persoana care identifica o oportunitate de profit si isi asuma riscul fructificarii acesteia prin initierea unei activitati noi. In care se implica nemijlocit si pentru dezvoltarea careia face apel la resurse proprii şi atrase.

Studiul de fezabilitate instrument pentru evaluarea oportunitatilor economice

Rogoff si Lee (Academy of Entrepreneurship Journal, Vol. 1, Number 2, Fall 1996) identifica trei tipuri dei ntreprinzatori: creatorii, mostenitorii si administratorii.

 • Creatorii – intreprinzatori care au initiat o afacere cu visul de a crea un produs sau serviciu nou. Creatorii se considera adevaratii intreprinzatori, pe deplin satisfacuti de afacerea pe care o conduc. Ei nu sunt motivati de recompense financiare, nici nu considera ca activitatea in care se implica comporta riscuri mari, datorita credintei in propria viziune.
 • Mostenitorii – intreprinzatori care au mostenit o afacere de la un membru al familiei sau care au intrat in afaceri printr-o conexiune familiala. Sunt mai putin preocupati de crearea de noi produse. De asemenea, ei sunt mai putin orienti spre crestere si mai putin hotarati sa aduca o contributie in societate, urmarind castigul financiar imediat.
 • Administratorii – intreprinzatori care cumpara o afacere sau o franciza, motivati de obiective financiare, lipsa altor optiuni sau de dorinta de a minimiza riscul, alegand formula cumpararii unei afaceri deja testate (franciza). Fiind in acelasi timp inclinati spre crestere, ei sunt satisfacuti de afacerea lor si se considera adevarati intreprinzatori.

Punctul de plecare al oricarui intreprinzator si de demarare a activitatii fiecarei firme sau afaceri il reprezinta existenta si identificarea unei oportunitati economice. Howard Stevenson, considera ca oportunitatea reprezinta o stare viitoare dorita, diferita de cea prezenta si, concomitent, o credinta a unei persoane (intreprinzatorul) ca este posibila realizarea sa cu succes.

Bella Italia Pizza Express franciza

0
Bella Italia Pizza Express
Bella Italia Pizza Express

Bella Italia Pizza Express – Franciza 3….2….1….START! Pe data de 11-10-2019 s-a deschis o noua locatie, de data aceasta in orasul Targoviste!

Înfiintata în 1999, Pizzeria “Bella Italia” devine în anul 2005 prima franciza 100% romaneasca pentru un restaurant/pizzerie. Lantul de restaurante Bella Italia Pizza Express continua expansiunea la nivel national. Deschide o noua locatie , la Targoviste, cu o investitie de aproximativ 40000 de euro, un proiect START-UP castigat de catre un francizat de al nostru .

FRANCIZA BELLA-ITALIA

Bella Italia Pizza Express
FRANCIZA BELLA-ITALIA

Dacă nu ai auzit încă de Bella Italia Pizza Express. Este momentul sa afli ca reprezinta cel mai nou concept de tip street food. Gandit special pentru a veni în întampinarea clientului grabit, în continua miscare. O atmosfera calda, primitoare, servire impecabila, spectacol oferit de pizzari cu experienta, gustul adevarat de pizza, toate în pachetul de franciza. Calitatea produselor este constanta, deoarece francizorul pune la dispoziția francizatilor materiile prime, produsele consumabile și echipamentele specifice francizei.

Pizza Express

Noua locatie se întinde pe o suprafata de aproximativ 20 de metri patrati. Locatia fiind situata in zona de food court Kaufland (b-dul Unirii, nr. 18 Targoviste) iar în cadrul ei vor lucra 5 salariati. Aceasta va fi deschisa zilnic în intervalul orar 09.00 – 21.00.

FRANCIZA BELLA-ITALIA îsi propune sa deschida noi locatii în marile orase din tara şi sa ajunga la un numar de peste 30 de unitati, în următorii 2 ani.
Noul concept de street food Bella Italia Pizza Express a intrat pe piata romaneasca în februarie 2018, odată cu deschiderea primei locatii în zona Winmarkt Braila. În prezent, franciza numara 4 de unitati urmand ca pana la sfarsitul anului sa se mai deschida inca doua.

Franciza Bella Italia Pizza Express este pentru viitorul francizat ca o masina pe care o cumperi si cu care rulezi pe un drum sigur spre profit. Un lucru important privind deschiderea unei locatii este vadul comercial. Iar franciza respectiva, în functie de acest lucru, poate avea profit din prima luna de la deschidere. Investitia se poate recupera cu usurinta într-o perioadă de 20 de luni.

Pizzeria “Bella Italia”

Un lucru important privind deschiderea unei locatii este vadul comercial, iar franciza respectiva, în functie de acest lucru. Poate avea profit din prima luna de la deschidere. Investitia se poate recupera cu usurinta într-o perioadă de 20 de luni.

- Publicitate - Advertisement -

Get in touch

2,684CititoriConectați-vă
2,192CititoriConectați-vă

Recent Posts

Most Popular

The Coffee Shop Comunicat Redeschiderea Locatiilor

The coffee shop – comunicat redeschiderea locatiilor

Incepand cu 15 mai toate magazinele The Coffee Shop din Romania si-au redeschis usile pentru iubitorii de cafea. Clientii nostrii se pot...
Franciza Startup Nation

Parlamentul a adoptat Legea Start-Up Nation

Parlamentul a adoptat Legea Start-Up Nation Franciza, un criteriu de eligibilitate pentru aplicanti Cadrul de reglementare pentru derularea ediției...
Francizarea. Noțiuni Generale. Despre Contractul De Franciză.

Francizarea. Noțiuni generale. Despre contractul de franciza

Contractul de franciza Noțiuni generale Despre Francizare Sediul materiei: Ordonanța 52/1997 privind regimul juridic al francizei. Legea 179/2019...
Zap Car

Zap Car Servicii mai tari ca la Uber sau Bolt

Zap Car o companie din Cluj transforma piața taximetriei Zap Car, o companie cu origini la Cluj, își...
Restaurantele Subway- membru al Asociatiei Romane de Franciza

RESTAURANTELE SUBWAY DIN ROMÂNIA, PRINTRE CELE MAI AGLOMERATE DIN EUROPA ÎN 2019

Restaurantele Subway - membru al Asociatiei Romane de Franciza Lanțul de restaurante Subway continuă să inoveze experiența culinară...