Asociatia Romana de Franciza

CONTRACT DE FRANCIZA OBLIGATIA DE A FACE

CONTRACT-DE-FRANCIZA

Contract de franciza – obligatia de a face

JURISPRUDENTA FRANCIZA | CONTRACT DE FRANCIZA

Contract de franciza este un contract consensual, sinalagmatic, cu executare succesivă, intuitu personae și de adeziune. Franciza este un contract sinalagmatic, pentru că ambele părți se obligă și urmăresc obținerea de avantaje reciproce; francizorul să-și extindă rețeaua de franciza și să încaseze redevențele, beneficiarul să exploateze conceptul de afacere al francizorului, în vederea realizării de profit. Contract de franciză este cu executare succesivă, deoarece exploatarea elementelor ce se transmit în temeiul francizei are loc pe o anumită perioadă de timp. Reglementările operațiunilor de franciză consacră principiul potrivit căruia durata contractului va fi fixată astfel încât să permită beneficiarului amortizarea investițiilor specifice francizei (art. 6 din O.G. nr. 52/1997).

Decizia nr. 131 din 25-feb-2010 obligatia de a face

C U R T E A

Prin cererea inregistrata pe rolul TMB reclamanta a chemat in judecata parata, sub sancsiunea de daune cominatorii, si anume:

 • sa prezinte reclamantei situatiile financiare lunare din care rezulta cifra de afaceri, in vederea calcularii redeventei datorate;
 • sa inceteze folosirea siglei “G” ca emblema la intrarea in cafeneaua din B, la respectiva cafenea;
 • sa remedieze defectiunile la reclama luminoasa “U. D.”;
 • sa foloseasca servetele personalizate “U. D.”;
 • sa comercializeze produsele agreate de reclamanta conform contractului si care au fost gasite lipsa la vanzare in momentul controlului;
 • sa opreasca comercializarea altor tipuri de ceaiuri decat cele aprobate de francizor.

In motivarea cererii reclamanta a aratat ca parata nu si-a respectat obligatiile din baza contractului de franciza.

Aspect pe care l-a constatat cu ocazia unui control efectuat la sediul societatii parate, cand s-a incheiat un proces verbal pe care reprezentantul paratei a refuzat sa-l semneze. Ulterior, respectiv printr-o notificare, a fost somata sa respecte prevederile contractuale si sa remedieze neregulile constatate.

Parata i-a imputat reclamantei nerespectarea obligariilor iar ulterior a anuntat rezilierea intempestiva a contractului incheiat de parti.

La data de 18.04.2008 societatea parata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii reclamantei ca neintemeiata, iar pe cale de cerere – reconventionala, a solicitat instantei sa constate intervenita rezilierea contractului de franciza nr.1/11.04.2006.

In motivare, a aratat ca reclamanta-parata si-a incalcat urmatoarele obligatii:

 • nu a pus la dispozitia francizatului, nici la 2 ani dupa semnare contractului, manualul de operare a francizei, prevazut la art.2.2 lit. A raportat la art.15.2 din contract;
 • nu a acordat francizatului cursurile gratuite de training de instruire, in conditiile art.3.2 lit.c si d din contract;
 • nu a acordat francizatului asistenta pentru organizarea, desfasurarea si conducerea activitatii, conform art.3.2 lit.c ?i art.4.1 lit.h din contract;
 • nu a respectat obligatiile prevazute de art.4.1 lit.g, care stabileau posibilitatea francizatului de a uza de toate serviciile, facilitatile si drepturile pe care francizorul le adopta la nivelul retelei U. D.

In urma analizarii probatoriilor administrate in cauza, T r i b u n a l u l B u c u r e s t i , prin sentinta comerciala a admis in parte cererea principala. A obligat parata reclamanta sa prezinte reclamantei parate situatii financiare anuale aferente perioadei mai 2007 – mai 2008 inclusiv.

Prin aceeasi sentinta a fost respinsa ca neintemeiata cererea reconventionala

Pentru a hotari astfel, prima instanta a apreciat faptul ca cererea reconventionala este neintemeiata deoarece notificarea cuprinde declaratia francizatului de reziliere a contractului prin actionarea pactului comisoriu prevazut la articolul 11.1 din contract.

Prima instanta a mai retinut ca ulterior datei, prin inlocuirea de catre francizat a firmei cu firma, parata reclamanta a incalcat in mod culpabil obligatia esentiala prevazuta la articolul 4.2. litera g din contractul de franciza.

Astfel ca nu mai poate invoca rezilierea din culpa partii adverse. In ceea ce priveste cererea principala, judecatorul fondului a retinut ca desi reclamanta parata a solicitat obligarea francizatului de a-si executa in continuare obligatiile asumate prin contract.

A incalcat in mod grav drepturile acestuia, prevazute la art.3.2 lit.a raportat la art.2.2 lit.c din contract. Respectiv dreptul de a desfasura sub marca “.U. D.”, in cadrul zonei de exclusivitate acordate.

Activitatea de organizare si operare a unei cafenele, beneficiind de sistemul francizorului, astfel ca este in situatia in care, desi nu si-a executat propriile obligatii.

Prima instanta a apreciat ca este intemeiata cererea reclamantei parate de prezentare a situatiilor financiare lunare. Avand in vedere prevederile articolului 4.2. litera I din contract din care rezulta cifra de afaceri inregistrata in vederea calcularii redeventelor datorate.

Obligatie pe care a apreciat-o ca s-a mentinut pana la momentul in care reclamanta parata a impiedicat continuarea francizei.  Prin deschiderea unei cafenele langa locatia societatii parate.

Impotriva sentintei comerciale anterior mentionata a declarat apel, in termen legal reclamanta parata, cauza fiind inregistrata pe rolul Curtii de A P E L.  In motivarea apelului, apelanta a aratat faptul ca hotararea primei instante, este contradictorie.  Intrucat desi s-a respins cererea paratei  reclamante de reziliere a contractului.

Constatandu-se implicit respectarea de catre apelanta a obligatiilor, a fost respinsa si cererea acesteia de obligare a paratei – reclamante la indeplinirea solicitarilor cuprinse in cererea introductiva, fara a se analiza respectarea obligatiilor de catre parata. A mai aratat apelanta ca este gresita aprecierea instantei care retine ca desi din pricina atitudinii partilor nu mai este posibila continuarea contractului de franciza.

Nu o obliga pe parata la respectarea obligatiilor, ceea ce echivaleaza cu o lipsire de efecte a contractului de franciza. In ceea ce priveste obligatiile a caror indeplinire de catre parata reclamanta a solicitat instantei sa dispuna.  Apelanta a aratat ca “in privinta folosirii emblemei “G” parata a recunoscut ca a incalcat articolul 4.2. litera g din contract. In ceea ce priveste solicitarea remedierii defectiunilor la reclama luminoasa instanta nu s-a pronuntat, desi era evidenta culpa paratei intimate.

In privinta obligatiilor privind folosirea servetelor personalizate, oprirea comercializarii altor tipuri de ceaiuri decat cele aprobate de francizor, precum si obligaeia comercializarii produselor agreate de acesta. Apelanta a aratat ca instanta de fond nu s-a pronuntat ceea ce in final face ca solutia de respingere a cererii de reziliere a contractului sa fie una pur formala.

La data de, intimata a depus la dosarul cauzei intampinare prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat, raspunzand punctual criticilor formulate de apelanta reclamanta, pe care le-a apreciat ca neintemeiate. Din punct de vedere argumentativ, cat si din punct de vedere al probatoriului administrat in cauza.

Examinand sentinta apelata, prin prisma criticilor formulate, in raport de dispozitiile legale ce au incidenta in solutionarea cauzei, Curtea a constatat ca apelul este nefondat avand in vedere urmatoarele considerente:

 • Apelanta sustine intr-o prima critica ca hotararea fondului contine dispozitii contradictorii intrucat, desi s-a respins cererea paratei – reclamante de reziliere a contractului de franciza, aceasta nu a fost obligata la indeplinirea obligatiilor contractuale.

JURISPRUDENTA CONTRACTUL DE FRANCIZA

Curtea apreciaza aceasta critica ca nefondata deoarece prima instanta in mod judicios a analizat pretentiile obiect al cauzei dedusa judecatii.

Si a stabilit ca a fost investita reconventional cu o cerere de reziliere conventionala a contractului. Intemeiata pe un pact comisoriu de gradul III, potrivit articolului 11.1 din contract.

In mod just, s-a apreciat de judecatorul fondului ca rezilierea conventionala nu a operat. Intrucat acest pact comisoriu era aplicabil numai in cazul neexecutarii obligatiilor francizatului. Nu si in cazul neindeplinirii de catre francizor, pentru a putea fi opus de intimata – parata – reclamanta.

Prin urmare, este gresita sustinerea apelantei potrivit careia prin respingerea cererii de reziliere, in mod implicit instanta a constatat ca apelanta si-a indeplinit obligatiile contractuale.

Un astfel de rationament ar fi fost valabil in cazul in care instanta era investita cu o cerere de reziliere judiciara, potrivit prevederilor articolului 1021 Cod civil. Apelanta sustine nefondat si ca prima instanta nu a analizat indeplinirea obligatiilor de catre societatea intimata.

Intrucat hotararea apelata cuprinde considerentele pentru care s-a apreciat ca nici ulterior datei parata reclamanta nu poate invoca rezilierea contactului.

Aratandu-se ca a incalcat obligatia prevazuta de articolul 4.2. litera g, astfel ca nu mai poate invoca rezilierea din culpa paratei adverse.

In ceea ce priveste critica referitoare la lipsirea de efecte a contractului de franciza, cat timp intimata nu a fost obligata la indeplinirea obligatiilor.

Curtea arata ca in mod intemeiat prima instanta a constatat ca apelanta nu poate pretinde intimatei indeplinirea obligatiilor contractuale.

Rezultand din probatoriul administrat ca nu a mai respectat dreptul francizatului de a desfasura activitatea sub marca “U. D.” in cadrul zonei de exclusivitate acordate prin contract.

Intrucat specific contractelor sinalagmatice, nu este si contractul de franciza incheiat de parti nr. 1/11.04.2006, este reciprocitatea si interdependenta obligatiilor partilor. Cata vreme partile nu au convenit un termen de executare a uneia dintre obligatiile reciproce. Inseamna ca simultaneitatea executarii obligatiilor este o conditie esentiala de invocare a exceptiei de neexecutare.

Instanta de fond, determina o suspendare a executarii obligatiilor intimatei pana la momentul in care apelanta isi va indeplini obligatiile.

In ceea ce priveste critica apelantei privind nepronuntarea instantei de fond referitor la obligatia de inlocuire a siglei.

Folosirea servetelelor personalizate, comercializarea produselor agreate de apelanta si oprirea comercializarii altor tipuri de ceaiuri decat cele aprobate de furnizor. Curtea arataa ca judecatorul fondului, printr-un considerent comun a raspuns tuturor acestor capete de cerere. Atunci cand a aratat ca incalcand grav drepturile francizatului.

 Prin neexecutarea propriilor obligatii, nu poate pretinde celeilalte parti sa si le execute pe cele ale sale. Avand in vedere cele ce preced, Curtea a respins apelul reclamantei  parate in baza dispozitiilor articolului 296 Cod procedura civila. Iar hotararea apelata a fost mentinuta in totalitate. Instanta va lua act ca nu se solicita cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII DECIDE:

Respinge ca nefondat apelul declarat de apelanta reclamanta, impotriva sentintei comerciale, pronuntata de TMB.

Ia act ca intimata nu solicita cheltuieli de judecata. Cu recurs in 15 zile de la comunicare.Pronuntata in sedinta publica azi 25.02.2010.

Sursa: portal.just.ro

Contractul de franciza – obligatia de a face

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Francizare Afacere 728x90