Asociatia Romana de Franciza

CONTRACT DE FRANCIZA CE AR TREBUI SĂ CONȚINĂ UN ASTFEL DE DOCUMENT

ACwAAAAAAQABAAACADs= - CONTRACT DE FRANCIZA CE AR TREBUI SĂ CONȚINĂ UN ASTFEL DE DOCUMENT

Contract de franciza – este acordul de voințe dintre două sau mai multe persoane cu intenția de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic.

CONTRACTUL DE FRANCIZĂ

Contract de franciza – acest document constituie baza legală pentru toate sistemele de franciză. În prevederile sale sunt definite drepturile și obligațiile ambelor părți, adică francizor și francizat. De asemenea, contractul stabilește cursul parteneriatului și definește termenii și condițiile, rolurile respectivilor parteneri. Mai presus de toate, este important să ne asigurăm că drepturile și obligațiile sunt într-un echilibru echitabil și că nu există nicio disproporție.

CE AR TREBUI SĂ CONȚINĂ UN CONTRACT DE FRANCIZA?

 • Preambul
 • Obiectul contractului
 • Teritoriul/ sediul comercial
 • Obligațiile și drepturile francizorului
 • Cumpărare / vânzare de bunuri
 • Obligațiile francizatului și drepturile francizatului
 • Marketing
 • Durata / rezilierea contractului
 • Reglementări în caz de litigii
 • Dreptul de reziliere, agremente etc.

CONTRACTUL DE FRANCIZA?

În plus, fiecare contract de franciza trebuie adaptat individual la sistemul respectiv de franciza și la legislația aferentă. Acest lucru duce la necesitatea unor prevederi suplimentare care ar trebui reglementate și în contract.

ETAPA PRECONTRACTUALĂ

Așa-numita „etapă precontractuală” are, de asemenea, o importanță imensă în fundamentarea deciziei de semnare a contractului. Ea își găsește temeiul juridic, printre altele, în principiul bunei-credințe. Există trei grupuri de cazuri de luat în considerare:

 1. Afirmații false și înșelătoare
 2. Datoria reală de a informa
 3. Obligația de a furniza documentul de dezvăluire de informații

CONTRACT DE FRANCIZA

În mod specific, francizorul oferă candidatului documentul de dezvăluire de informații și trebuie să informeze potențialul francizat despre circumstanțele care sunt cunoscute doar de francizor și care pot fi importante pentru potențialul francizat în procesul decizional. În plus, francizorul are datoria de a clarifica întrebările specifice provenite din partea posibilului francizat. Trebuie menționat, totuși, că francizorul nu este un consultant și nu trebuie să furnizeze un calcul complet al profitabilității, ci, conform legii, el oferă niște estimări.

Părțile sunt libere să încheie orice contracte și să determine conținutul acestora, în limitele impuse de lege, de ordinea publică și de bunele moravuri. Contractul prin care fiecare parte urmărește să își procure un avantaj în schimbul obligațiilor asumate este cu titlu oneros.

Contractul poate fi consensual, solemn sau real. Contractul este consensual atunci când se formează prin simplul acord de voință al părților. Contractul este solemn atunci când validitatea sa este supusă îndeplinirii unor formalități prevăzute de lege.Contractul este real atunci când, pentru validitatea sa, este necesară remiterea bunului.

CONTRACT DE FRANCIZA?
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Francizare Afacere 728x90