Ce este un contract de franciză?

Un contract de franciză este un document obligatoriu din punct de vedere juridic, care prezintă termenii și condițiile unui francizor pentru un francizat. Fiecare franciză este guvernată de acești termeni, care sunt în general descriși într-un acord scris între ambele părți.
Contractul de franciză va reglementa totul despre modul în care francizatul conduce noua afacere și va stabili la ce se pot aștepta de la francizor. Aflați mai multe despre conținutul acordului și ce va însemna dacă decideți să vă francizați afacerea sau să deveniți francizat.
 

În ceea ce privește francizele, aspectele juridice și clauzele din contract sunt extrem de importante pentru protejarea intereselor tuturor părților implicate. Iată câteva clauze-cheie pe care ar trebui să le includă un contract de franciză:

1. Definiția relației dintre francizor și francizați: Este important să se stabilească clar relația dintre francizor și francizați în ceea ce privește drepturile și obligațiile fiecărei părți.

2. Protecția proprietății intelectuale: Ar trebui să existe clauze adecvate care să protejeze drepturile de proprietate intelectuală ale francizorului, inclusiv marca comercială, know-how-ul și alte drepturi de proprietate intelectuală.

3. Obligațiile francizaților: Este important să se specifice în mod clar obligațiile francizaților în ceea ce privește operarea afacerii, respectarea standardelor de calitate și a politicilor comerciale, precum și plata taxelor și a altor taxe asociate.

4. Suportul acordat de francizor: Ar trebui să existe clauze care să specifice suportul acordat de francizor francizaților, inclusiv formare, asistență la începerea activității, suport continuu și acces la resurse.

5. Durata contractului: Trebuie să se specifice durata contractului și condițiile de prelungire sau de încetare a acestuia.

6. Confidențialitatea și nepoziționarea: Ar trebui să existe clauze care să protejeze confidențialitatea informațiilor comerciale și să specifice restricțiile de poziționare și concurență post-contract.

În general, un contract de franciză ar trebui să fie bine pregătit și adaptat la nevoile și circumstanțele specifice ale francizei dumneavoastră pentru a asigura succesul și protecția intereselor tuturor părților implicate.

Franciza Aspecte Juridice Contract Clauze

În Romania, o afacere devine franciză dacă îndeplinește deFniția stabilită de Legea 179 din 2019, cunoscută sub numele de Legea francizei. În conformitate cu legislatia, există trei cerințe generale pentru ca un acord de franciză să fie considerat oficial:
Afacerea francizatului este în mod substanțial asociată cu marca francizorului. În franciză, francizorul și fiecare dintre francizați partajează un brand comun.
Francizorul exercită controlul sau oferă asistență substanțială francizatului în modul în care folosește marca francizorului pentru a desfășura activități. Deoarece francizatul este un contractant independent și nu un angajator comun, în general, aceste controale acoperă standardele mărcii și nu se extind la resursele umane
ale francizatului și nici nu se extind la modul în care francizatul își gestionează afacerea – în afară de îndeplinirea cerințelor standardele mărcii – zilnic.
Francizorul primește o taxă de la francizat pentru dreptul de a intra în relație și de a-și desfășura activitatea folosind mărcile comerciale ale francizorului. Taxa poate fi o taxă inițială sau poate fi o taxă continuă.
Un contract de franciză este o licență care stabilește drepturile și obligațiile francizorului și ale francizatului.
Acest contract este conceput pentru a proteja proprietatea intelectuală (IP) a francizorului și pentru a asigura coerența modului în care operează Fecare dintre licențiați sub marca sa. Chiar dacă relația este codificată într-un acord scris care este menit să dureze până la 20 de ani, francizorul trebuie să aibă capacitatea de a dezvolta marca și oferirea consumatorilor săi să rămână competitivă.
De asemenea, contractul trebuie să fie suficient de flexibil pentru a permite francizorului să facă modificări contractuale care să reflecte deciziile ca răspuns la nevoile specifice ale francizaților. Cu toate acestea, nu există modificări ale stipulării că francizații trebuie să-și gestioneze zilnic afacerile deținute independent, în conformitate cu standardele mărcii.

enlightenedÎnainte de a semna un contract de franciză

Legea 179.2019 impune ca francizorii să furnizeze potențialilor francizați un document de dezvăluire de informatii a francizei (DDI), care este conceput pentru a oferi potențialilor francizați informațiile necesare pentru achiziționarea unei francize. Considerentele includ riscurile și recompensele, precum și modul în care franciza se compară cu alte investiții.
Acordul de franciză este lung, detaliat și oferit potențialilor francizați ca o expoziție către DDI cu mult înainte de semnarea acestuia pentru a se asigura că au timp să revizuiască acordul și să primească sfaturi de la avocații lor și de la alți consilieri juridici.

devil Capcanele contractului de franciză

Franciza este o replicare consecventă și durabilă a promisiunilor de marcă ale unei companii, iar un contract trebuie să detalieze numeroasele decizii de afaceri care implică crearea unui sistem de franciză. Este complex și, în majoritatea cazurilor, un contract de adeziune, ceea ce înseamnă un acord care nu este ușor de
modificat.
Deoarece un contract de franciză este menit să reflecte unicitatea fiecărei oferte de franciză și să explice dinamica relației de franciză prevăzute, copierea acordului unui alt sistem de franciză este probabil cea mai mare greșeală pe care o poate face un nou francizor.
La dezvoltarea unui set adecvat de contracte de franciză, fiecare dintre elementele francizei trebuie evaluat.
Înainte ca avocații să înceapă să elaboreze acordurile, este esențial pentru francizor să își dezvolte mai întâi planul de afaceri și să decidă asupra tuturor acestor probleme importante. Pentru majoritatea francizatorilor, este important ca, pe lângă colaborarea cu avocații francizați calificați, să lucreze mai întâi cu consultanți francizați cu experiență și calificați pentru a-și elabora oferta de franciză.

angel Recapitulare

Există câteva capcane care pot apărea într-un contract de franciză și care ar trebui evitate pentru a proteja interesele tuturor părților implicate. Iată câteva dintre cele mai comune capcane:

1. Clauze neclare sau ambiguu: Este important să fie clar și precis în ceea ce privește termenii și condițiile din contract, astfel încât să nu existe nicio ambiguitate sau incertitudine cu privire la drepturile și obligațiile fiecărei părți.

2. Taxe nespecificate: Unele contracte de franciză pot conține taxe suplimentare nespecificate sau poate nu fi clarificat cine va plăti anumite taxe sau cheltuieli. Acest lucru poate duce la dispută ulterioară între francizor și francizați.

3. Durata contractului prea mare: Un alt aspect important este durata contractului, aceasta trebuie să fie adecvată și adaptată la circumstanțele specifice ale francizei dumneavoastră. În unele cazuri, se poate ajunge la un contract de prea lungă durată, ceea ce poate fi nejustificat și poate limita opțiunile și libertatea de acțiune a francizaților.

4. Supraimpozarea obligațiilor: Alte capcane pot include supraimpozarea obligațiilor asupra francizaților, inclusiv cerințe excesive de formare, achiziționare a bunurilor și serviciilor exclusiv de la francizor sau alte obligații care ar putea fi prea greu de îndeplinit.

5. Lipsa clauzelor de ieșire din contract: Este important să fie prevăzute clauze adecvate și clare cu privire la posibilitatea de a părăsi rețeaua de franciză, inclusiv modul și termenii în care acest lucru poate fi realizat.

În general, este important să examinați cu atenție toate aspectele contractului de franciză și să vă consultați cu un avocat specializat în domeniul francizei pentru a vă asigura că acesta protejează interesele dumneavoastră și ale francizaților în mod corespunzător.

Franciza Aspecte Juridice Contract Clauze