Contract de franciza – este acordul de voințe dintre două sau mai multe persoane cu intenția de a constitui,

modiAca sau stinge un raport juridic.

 

CONTRACTUL DE FRANCIZĂ

Contract de franciza – acest document constituie baza legală pentru toate sistemele de franciză. În prevederile

sale sunt deAnite drepturile și obligațiile ambelor părți, adică francizor și francizat. De asemenea, contractul

stabilește cursul parteneriatului și deAnește termenii și condițiile, rolurile respectivilor parteneri. Mai presus de

toate, este important să ne asigurăm că drepturile și obligațiile sunt într-un echilibru echitabil și că nu există

nicio disproporție.

 

CE AR TREBUI SĂ CONȚINĂ UN CONTRACT DE FRANCIZA?

Preambul

Obiectul contractului

Teritoriul/ sediul comercial

Obligațiile și drepturile francizorului

Cumpărare / vânzare de bunuri

Obligațiile francizatului și drepturile francizatului

Marketing

Durata / rezilierea contractului

Reglementări în caz de litigii

Dreptul de reziliere, agremente etc.

 

CONTRACTUL DE FRANCIZA?

În plus, Aecare contract de franciza trebuie adaptat individual la sistemul respectiv de franciza și la legislația

aferentă. Acest lucru duce la necesitatea unor prevederi suplimentare care ar trebui reglementate și în contract.

 

ETAPA PRECONTRACTUALĂ

Așa-numita „etapă precontractuală” are, de asemenea, o importanță imensă în fundamentarea deciziei de

semnare a contractului. Ea își găsește temeiul juridic, printre altele, în principiul bunei-credințe. Există trei

grupuri de cazuri de luat în considerare:

Afirmații false și înșelătoare

Datoria reală de a informa

Obligația de a furniza documentul de dezvăluire de informații

 

CONTRACT DE FRANCIZA

În mod specific, francizorul oferă candidatului documentul de dezvăluire de informații și trebuie să informeze

potențialul francizat despre circumstanțele care sunt cunoscute doar de francizor și care pot fi importante

pentru potențialul francizat în procesul decizional. În plus, francizorul are datoria de a clarifica întrebările

specifice provenite din partea posibilului francizat.

Trebuie menționat, totuși, că francizorul nu este un consultant și nu trebuie să furnizeze un calcul complet al proftabilității, ci, conform legii, el oferă niște estimări.

Părțile sunt libere să încheie orice contracte și să determine conținutul acestora, în limitele impuse de lege, de

ordinea publică și de bunele moravuri. Contractul prin care fiecare parte urmărește să își procure un avantaj în

schimbul obligațiilor asumate este cu titlu oneros.

 

Contractul poate fi consensual, solemn sau real. Contractul este consensual atunci când se formează prin

simplul acord de voință al părților. Contractul este solemn atunci când validitatea sa este supusă îndeplinirii unor

formalități prevăzute de lege.Contractul este real atunci când, pentru validitatea sa, este necesară remiterea

bunului.

 

CONTRACT DE FRANCIZA?