Arbitraj Franciza

arbitraj

Arbitrajul  avantaje: – tribunalul arbitral îşi verifică propria sa competenţă de a soluţiona un litigiu şi şi hotărăşte în această privinţă printr-o încheiere care se poate desfiinţa numai prin acţiunea în anulare introdusă împotriva hotărârii arbitrale (art. 3434 alin. 2 C.pr.civ.); – tribunalul arbitral poate dispune ca administrarea probelor să fie efectuată în faţa unui arbitru din compunerea tribunalului arbitral (art. 35811 alin. 1 C.pr.civ.); – judecata în arbitraj ia în considerarea şi uzanţele comerciale, nu doar echitatea; – arbitrajul prezintă acelaşi garanţii ca şi judecata în faţa unei instanţe statale; – arbitrajul are mai degrabă un caracter calmant, liniştitor prin posibilitatea părţilor de a îşi stabili ele însele modalităţile de abordare a normelor de procedură pe care tribunalul arbitral le urmează în judecarea litigiului; – arbitrajul are un caracter flexibil, maleabil, deoarece permite părţilor şi arbitrilor să organizeze litigiul în maniera cea mai potrivită nevoilor părţilor şi naturii litigiului supus arbitrajului; – posibilităţile de informare egală a părţilor provenind din ţări diferite – prin intermediul regulamentelor de arbitraj – şi facilitarea folosirii limbilor străine în arbitrajul internaţional;- posibilitatea renunţării la aplicarea riguroasă a normelor de drept, în cazul arbitrajului în echitate.

Arbitraj 

Posibilitatea soluţionării litigiului în echitate Aceasta posibilitate este deseori convenabilă părţilor, care în vederea păstrării unor raporturi comerciale de lungă durată preferă să se supună unei soluţii de compromis, decât unei soluţii strict juridice.