demo-attachment-40-Path-4
demo-attachment-42-Path-8
demo-attachment-41-Path-6

FRANCIZAFRANCIZE

Asociatia Romana de Franciza

Asociatia Romana de Franciza, Asociatie de Utilitate Publica își pune toată expertiza în slujba membrilor săi și îi însoțește pentru a fi mereu în trend cu evoluția pietei de francize.

  • Urmează-ne
Asociatia Romana de Franciza
demo-attachment-366-Path_1348
franciza
  • Follow Us

Franchising ROMANIA

Pune-ți afacerea pe hartă

 

 

Afi membru al ARF vă vom oferi cea mai bună platformă pentru a vă poziționa afacerea în sectorul Franchising-ului din Romania. Suntem partenerul tău educațional de încredere și oferim o suită completă de evenimente diferite pentru a sprijini toate nevoile tale de învățare și dezvoltare, ca parte a Academic Program – program de formare în franchising. Suntem pasionați de factorii care oferă bune practici de afaceri și care permit o afacere la cheie etică pentru membrii noștri. Ne mândrim să sprijinim membrii noștri la fiecare pas în dezvoltarea afacerilor etice, sustenabile și profitabile.

Potenialul Europei de Est, în general, si al României, în particular, este unul care nu poate fi neglijat de reelele internaionale de franciza. Atractivitatea provine atât din specificul local de consum, cât si din virginitatea pietei locale de franchise. În plus, dezvoltarea marilor centre comerciale a permis implantarea rapida a acestora într-un mediu favorabil. Semnalele provenite de la afacerile la cheie internationale sunt tot mai puternice, semn ca atractivitatea pietei românesti este într-o continua crestere.

Franciza (franchise)

Francizor (franchisor)

 Francizatul  (franchisee)

Inteligenţa tehnică/comercială (know-how)

Know-how-ul este un ansamblu de informaţii practice, nebrevetate, rezultând din experinţa francizorului şi verificate de către acesta. Know-how-ul în ansamblul său, în configurarea şi asamblarerea practică a componentelor sale, nu trebuie să fie accesibil unei terţe persoane (numai cu acordul francizorului) şi trebuie să includă o informaţie esenţială în legatură cu:

            -prezentarea produselor în vederea vânzării;

            -transformarea produselor în legătură cu prestarea de servicii;

            -relaţiile cu clientela;

            -gestiunea administrativă şi financiară.

Know-how-ul reprezintă un ansamblu de cunoştinţe de valoare materială, cunoştinţe tehnice, economice, manageriale, de controlul, totalizarea şi sintetizarea experienţelor. Aceste cunoştinţe sunt organizate într-un sistem şi pot avea o utilizare largă, dar care încă nu au devenit proprietate publică. Aceste cunoştinţe se bazează pe experienţa şi probele efectuate de francizor şi care sunt secrete, importante şi identificate.

Asociatia Romana de Franciza

Capital de risc

Franciza este unul dintre puținele mijloace disponibile pentru acces Capital de risc fără a fi nevoie să renunțe la controlul funcționării lanțului și să construiască un sistem de distribuție pentru întreținerea acestuia. După ce marca și formula sunt atent proiectate și executate corect, francizorii sunt capabili să vândă francize și să se extindă rapid în țări și continente, folosind capitalul și resursele francizaților lor, reducând în același timp propriul risc.

Există, de asemenea, un risc pentru persoanele care cumpără francize.

Cu toate acestea, ratele de eșec sunt mult mai scăzute pentru companiile din franchising decât întreprinderile independente.

Francizarea se bazează pe un concept de marketing care poate fi adoptat de o companie ca strategie de extindere a afacerii. În cazul în care este implementat, un francizor își licențiază know-how-ul, procedurile, proprietatea intelectuală, utilizarea acestuia model de afaceri, marca și drepturile de a vinde produsele și serviciile de marcă unui francizat. În schimb, acesta plătește anumite taxe și este de acord să respecte anumite obligații, stabilite de obicei într-un acord de francgising.

Franchise nu este un parteneriat egal, mai ales datorită avantajelor legale pe care francizorul le are asupra francizatului. Dar în circumstanțe specifice, cum ar fi transparența, condițiile juridice favorabile, mijloacele financiare și cercetarea adecvată a pieței, franchising-ul poate fi un vehicul de succes atât pentru francizor, cât și pentru franchisee.

Taxe și aranjament contractual

Trei plăți importante sunt efectuate către un francizor:

  • (a) a drepturi de autor pentru marca comercială,
  • (b) rambursarea serviciilor de instruire și consultanță acordate francizatului și
  • (c) un procent din vânzările individuale ale unității de afaceri. Aceste trei taxe pot fi combinate într-o singură taxă de „gestiune”. O taxă pentru „divulgare” este separată și este întotdeauna o „taxă front-end”.

Franchising-ul durează de obicei o perioadă de timp fixă ​​(defalcate în perioade mai scurte, care necesită fiecare reînnoire), și deservesc un anumit teritoriu sau zonă geografică din jurul locației sale. Un franchisee poate gestiona mai multe astfel de locații. Acordurile durează de obicei de la cinci la treizeci de ani, cu rezilieri premature sau rezilieri ale majorității contractelor care au consecințe grave pentru franchisee. O afacere la cheie este doar o investiție temporară în afaceri care implică închirierea sau închirierea unei oportunități, nu achiziționarea unei afaceri în scopul deținerii dreptului de proprietate. Este clasificat ca un activ de pierdere din cauza termenului finit al licenței.

Taxele de franchising  sunt în medie de 6,7%, cu o taxă medie suplimentară de marketing de 2%. Cu toate acestea, nu toate oportunitățile de franchising sunt aceleași și multi francizori sunt pionieri în noi modele care contestă structurile vechi și redefinesc succesul atât pentru francizor, cât și pentru franchisee.

O franciză poate fi exclusivă, neexclusivă sau „unică și exclusivă”.

MEMBRU ARF

Asociația Română de Franciză

Asociația Română de Franciza oferă diferite forme de a deveni membru.
Tinerii francizori și cei aflați în proces de dezvoltare și care nu îndeplinesc încă criteriile de membru cu drepturi depline au opțiunea de a fi membri asociați.
Francizorii sau master franchisee care au decis să devină membri ai asociației fac parte din comunitatea ARF și beneficiază de angajamentul extins și de participarea la numeroasele activități ale asociației, având calitatea de membri cu drepturi depline,

francize

Francizor

franchise

Francizat

franchising

Consultanti

contract franciza

Avocati /Contabili

Asociatia Romana de Franciza

Supplier

Asociatia Romana de Franciza este o asociație non profit, de utilitate publica, care ajută atât companiile de franchising, cât și persoanele interesate de franchise să își înceapă propria afacere. Sprijinirea francizorilor și promovarea afacerilor la cheie pentru toți se află în centrul a tot ceea ce facem la ARF. Consiliul nostru de administrație al Asociației, membrii și ambasadorii mărcii ARF lucrează împreună pentru a promova afacerile la cheie etice.

Ca parte a acestui angajament, toți membrii ARF sunt de acord să urmeze Codul de conduită al asociatiei.

Asociatia-Romana-de-Franciza Scopul nostru este de a crește gradul de conștientizare și  a  numărului  de afaceri în franchising in Romania, oferind educație, îndrumare și sprijin atât francizorilor, cât și franchisee-ului la nivel national.

Filosofia ARF înseamnă încurajarea francizei pentru toți  Oferim consiliere și informații gratuite în domeniul franchising-ului pentru a ajuta persoanele care caută angajare independentă prin francihising sau companiile care doresc să se extindă prin franchise.

Francize

Suntem mândri să lucram  în parteneriat cu European Franchise Federation (EFF), The Franchise Federation of the Black Sea Countries, The European Chamber of Commerce, Industry and Franchise (CECIF) și World Franchise Council (WFC), influențând standardele și legislația din întreaga Europă.

Contractul de franciza

Instrumente de coordonare

Contractul de franciza se concretizează în doua componente tarifare: dreptul de intrare f (franchise fee) ca parte fixa si redeventele r (royalty), componenta variabila, raportata la cifra de afaceri.

Trebuie tinut cont de faptul ca nivelul redeventelor determina în mod direct nivelul de cointeresare al franciztailor. În cadrul modelului / conceptului, francizorul precizeaza franchisee-ului si pretul de desfacere. Francizorul si francizaii realizeaza investitii suplimentare pentru mentinerea în functiune la parametrii optimi a facilitatilor si pentru asigurarea unor servicii de calitate adresate clientilor.

Investitiile francizorului la fiecare din magazinele detinute în sistem propriu, qor, se determina într-o maniera care ia în considerare precautia în previzionare a francizorului, îndreptata pe termen lung, pe toata durata de existenta a retelei de franchising.

Investitiile ffranchisee-ului, qee, sunt stabilite de catre acesta pe termen scurt, luând în considerare numai perioada de participare în cadrul retelei de franchising. Valorile qor si qee sunt exprimate în unitati si nu în euro ori dolari.

Funciile vânzarilor

În continuare vom definii funcitile vânzarilor înregistrate în cadrul retelei de franchising, la nivelul francizorului si al franchisee-ului:

See t = b0 + wt – b1*p + b2* qee t + e Sor t = b0 + wt – b1*p + b3* qor t + e

unde:

See t – vânzarile realizate de franchise-ul;

Sor t – vânzarile realizate de francizor

wt – coeficientul de încredere existent la începutul perioadei si se calculeaza ca functie liniara în functie de vânzarile realizate în perioada precedenta:

wt = a (mt-1* Sor t-1 + nt-1* See t-1),

unde

mt-1 si nt-1 – numarul unitailor proprii, respectiv, cele din retea, în perioada anterioara iar parametrul a reprezinta rata la care se formeaza coeficientul de încredere, cu valori între 0 si 1.

p – pretul de desfacere recomandat de catre francizor, cu influenta negativa asupra functiei vânzarilor;

qee t – nivelul investitiilor la nivelul franchisee-lui;

qor t – nivelul investiiilor la nivelul francizorului;

e – factorul de eroare, considerat ca fiind egal cu 0.

Functiile profitului si obiectivele francizorului si franchisee-lui

Un francizor care îsi deschise un magazin în reteaua de franchising în perioada t are urmatoarea funcie a profitului:

Pee t = (p – r)* See t – (qee t)2 – f

Obiectivul francizatului este acela de a determina nivelul necesar al investitiilor proprii pentru maximizarea profiturilor asteptate în fiecare perioada în care este participant în cadrul retelei de franchising.

Functia profitului francizorului în perioada t este:

Por t = mt*p*Sor t + nt*r*See t + (nt – nt-1)*f – mt*(qor t)2

Obiectivul francizorului este de a determina, pentru fiecare model de extindere, pretul de desfacere, redeventele, dreptul de intrare si investitiile necesare pentru propriile magazine care, luate împreuna, determina un nivel maxim al profiturilor previzionate pentru perioadele (1) si (2); el trebuie sa asigure fiecarui franchisee în parte un profit minim rezervat pentru fiecare perioada de participare în retea. Prin compararea rezultatelor obinute în cele patru modele de crestere, el poate alege varianta optima.

Ca premisa a analizei profitului, se considera ca atât francizorul, cât si franchisee-ul, sunt neutri din punct de vedere al riscului.

Variabilele prezente în functiile profitului sunt, în plus fata de functiile vânzarilor:

f (franchise fee) – dreptul de intrare în retea;

r (royalty) – redeventele, calculate ca suma de bani datorata de franchisee francizorului pe unitate vânduta. Ea poate fi transformata în rata (rr) prin raportarea lui r la pretul de desfacere: rr = r/p.

anuar Franciza

Explorati francize de top 

CURS MANAGER FRANCIZA

Înscriere curs Manager de Franciza

Legea nr.179/2019

Cadru legal de reglementare a afacerilor în franciza

Franciza LEGE nr. 179 din 10 octombrie 2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum și pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Franciza ARF francize

RELAȚIA FRANCIZOR / FRANCIZAT

Relația dintre un francizor și un franchisee are unele caracteristici unice care pot influența abordarea adoptată de părți în stabilirea metodei care ar trebui să fie urmată pentru furnizarea de echipamente, produse sau servicii de către francizor.
Franchisee-ul, în calitatea sa, nu operează unități care utilizează același echipament, produse sau servicii ca unitatea de franchise din sistem.

ZONA DE REPREZENTARE – ACORDURI

Deși acordurile de reprezentare a zonei sunt uneori folosite în afacerile la cheie  internaționale și sunt uneori prezentate ca master franchise sau acorduri de dezvoltare, trebuie subliniat că nu sunt contracte de franchise ci sunt mai degrabă acorduri de reprezentare comercială. În cadrul acestui tip de aranjament francizorul va acorda de obicei unui terț ( master francizorului), reprezentantul zonei, dreptul de a solicita potențiali franchisee precum și de a oferi anumite servicii specifice în numele francizorului către membrii rețelei  existenți în cadrul unui teritoriu exclusiv.

Considerații culturale

O serie de factori culturali trebuie luați în considerare într-o evaluarea diferitelor afaceri comerciale disponibile. De exemplu, dacă nu există tradiție antreprenorială în țara gazdă, atunci cel mai mult afacerea potrivita ar putea fi unul care permite antreprenorului străin să facă acest lucru, exercitarea unui control mai mare asupra operațiunilor și care asigură că operatorii locali sunt instruiți corespunzător și sunt capabili să funcționeze în mod eficient.
Considerațiile culturale sunt poate cele mai importante atunci când
se ia decizia de a intra pe piața unei anumite țări. Dacă sau
nu un anumit produs sau serviciu, o anumită marcă sau un anumit mod de operare este acceptabil într-o țară depind adesea de tradițiile locale, de obiceiurile religioase și locale plus legislația aferenta.

FRANCHISE 

Deoarece sistemul de franchise este nou pentru țara gazdă, atunci când primului master franchisee i se acordă drepturi teritoriale exclusive, o serie de produse sau este posibil ca serviciile care sunt unice pentru sistem să nu fie disponibile pe acel teritoriu.
Prin urmare, master franchise poate dori să fie asigurat de furnizarea inițială de echipamente, produse sau servicii care sunt esențiale pentru furnizarea sistemului de franchising cu caracteristicile sale unice. In aceasta situatie, francizorul poate dori, de asemenea, să furnizeze master franchisee ceea ce are nevoie iniţial, astfel încât să se asigure că calitatea echipamentelor, produselor sau serviciilor este menținut la standardul retelei. Prin urmare, contractul poate prevedea că francizorul va furniza orice astfel de bunuri de care ar putea avea nevoie master franchisee.

Trebuie remarcat, totuși, că ar putea apărea probleme dacă francizorul este singurul furnizor al produselor necesare Franchising-ului,  de exemplu embargouri comerciale sau restricții de cotă sunt introduse pe neașteptate.
Prin urmare, părțile ar trebui să prevadă surse alternative de aprovizionare, astfel încât să poată face față situațiilor de urgență de această natură.
Francizorul și master franchise vor prefera în mod normal produsele
sau servicii unice sistemului care urmează să fie furnizate din surse din interiorul țarii gazdă, mai degrabă decât din surse situate în străinătate, de asemenea, având în vedere costurile suplimentare pe care le implică transportul ca urmare a distanței dintre sediile francizorului dintr-o tara si cele ale master franchise în altul.

În cazul produselor costurile de transport ar putea fi substanțială. Taxele și alte complicații ar putea în plus apar atunci când produsele trec granițele țării de destinație.
În plus, ar putea fi necesară adaptarea produselor la cerinţele legislaţiei locale sau condiţiile pieţei locale.

VEREAU SA DEVIN FRANCIZAT!

Cumpărați francize

Accesul la o afacere la cheie, spre deosebire de a începe pe cont propriu, vă poate crește semnificativ șansele de succes.

De ce?

Pentru că franchisingul  este un model de afaceri dovedit cu o marcă comună și oricine fără experiență anterioară poate fi învățat să conducă afacerea. Îți poți exercita natura antreprenorială, dar cu un model de afaceri robust în spate. Inscrie-te la seminariil ARF care te vor ajuta să înțelegi mai multe despre francize, dacă este calea potrivită către afaceri pentru tine și cum să alegi brandul potrivit pentru abilitățile și stilul tău de viață.

Francizați-vă afacerea

Dezvoltarea afacerii tale prin franchise poate oferi rezultate mai bune și mai rapide decât creșterea organică, dar nu este un proces peste noapte. Este vital să planificați corect procesul, să obțineți sfatul profesional potrivit și să aveți sprijinul și finanțarea necesare pentru a-l duce la bun sfârșit.
Dacă este făcută corect, aceasta ar putea fi una dintre cele mai de succes decizii strategice pe care le ia o afacere.
Nu rata cursurile si seminariile ARF care vă va ajuta să înțelegeți dacă franciza este potrivită pentru afacerea dvs. și să înțelegeți abilitățile și cultura de afaceri necesare pentru a fi o operațiune  de succes.

VEREAU SA DEVIN FRANCIZOR!

Susținem franciza

De asemenea, ARF a înființat un comitet științific responsabil cu inițierea reflecției științifice și prospective asupra afacerilor la cheie, în colaborare cu partenerii săi . Aceste studii permit o mai bună înțelegere a componentelor franchising-ului și să o facă să evolueze în vederea unei performanțe mai bune. În fiecare an, rezultatele programelor de cercetare sunt prezentate în cadrul „Francize  afaceri  de succes”, o conferință anuală organizată de ARF și un adevărat forum de schimburi între profesioniști (franchisori, franchisee, experți) și academicieni.

Ateliere de bune practici

ARF organizează la Bucuresti și în regiuni diferite tipuri de întâlniri, comitete, simpozioane etc.
Aceste spații de discuție contribuie la profesionalizarea Franchising-ului  permițând schimbul de bune practici.

Revizuirea întâlnirilor principale

  1.  Întâlnirea facilitatorilor și a directorilor de rețea,  pentru a permite împărtășirea experiențelor benefice tuturor rețelelor.
  2. Comitetul de dialog francizor-franchisee: reunirea franchisor și franchisee în jurul problemelor legate de funcționarea rețelelor de Franchising pentru a dezvolta o afacere de succes  și a promova dialogul între rețele de franchinsg.

Francize

CONSULTANŢĂ ÎN VEDEREA OBŢINERII DE FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE PENTRU FRANCIZE


Serviciul de Consultanta Identificare Finantare Consultanta pentru identificarea oportunitatilor de finantare, verificarea eligibilitatii solicitantului si a activitatilor proiectului, evaluarea criteriilor de punctare si formularea recomandarilor pentru cresterea sanselor de succes; Elaborarea planurilor de afaceri, a studiilor de prefezabilitate si fezabilitate, analize cost-beneficiu, bugete, devize, etc in conformitate cu ghidul solicitantului; Completarea cererilor de finantare si a anexelor aferente in conformitate cu ghidul solicitantului; Elaborarea prognozelor financiare; Suport in perioada de analiza a dosarului de finantare si in perioada de precontractare (eventuale clarificari solicitate de catre evaluatori, modificari ale documentatiei la cerinta beneficiarului etc.).

Standarde ARF

Misiune, viziune și valori:

În calitate de partener de încredere în franchise, scopul nostru principal este să sprijinim și să influențăm franchisingul în format de afaceri etice de înaltă calitate, în conformitate cu Codul European de Etică. ARF colaborează în mod proactiv cu guvernul, mediul academic, mass-media, alte asociații comerciale și publicul din Romania cu privire la ceea ce constituie cele mai bune practici de franchise. Căutăm să educăm, să influențăm și să oferim sfaturi și îndrumări despre ce este franchise și despre oportunitățile fantastice disponibile prin acest model de afaceri.

Sistem de Management al Calitatii Serviciilor

conform conditiilor din standardul

ISO 9001:2015 / SR EN ISO 9001: 2015
Pentru Activitati de consultanta pentru afaceri si management
Certificat nr.:09/NAT1001/0001/RO

Franciza

Franciza – Finanțare, granturi și subvenții din partea Uniunii Europene

UE oferă finanțare pentru o serie de proiecte și programe. Se aplică norme severe pentru a asigura un control strict asupra modului în care sunt utilizate fondurile și pentru a garanta că banii sunt cheltuiți într-un mod transparent și responsabil. Echipa noastră din departamentul fonduri europene specializată în furnizarea de servicii de asistență în accesarea fondurilor nerambursabile lucrează îndeaproape cu clientul pentru a pregăti aplicațiile care au cele mai bune șanse de succes. Putem oferi clienților punctul nostru de vedere asupra eligibilității ideilor lor de proiecte și, de asemenea, îi putem ajuta să-și structureze proiectele de dezvoltare. Având o perspectivă unică asupra condițiilor și reglementărilor UE, ne putem sprijini clienții pe parcursul întregului proces de solicitare a finanțării prin pregătirea formularelor de cerere, a planurilor de afaceri și/sau a studiilor de fezabilitate și a modelelor financiare.

franciza certificat ISO

0

Evenimente Internaționale

Targul International de Franciza și Branding, Rethink Franchise Conference Romania, Forumul de Franciza a Tarilor de la Marea Neagra

0 Mii

De studenți

Au efectuat stagii de practica la Asociatia Romana de Franciza

0 Ani

De experiență

Misiunea noastră este să oferim calitate

Franciza Francize

Reconciliere informală franciza

ARF nu are nici puterea, nici dreptul de a interveni într-un litigiu între francizor și franchise, dar poate, la cerere, să aducă totuși o contribuție pozitivă la soluționarea litigiului, susținând restabilirea comunicării pozitive între părți în scopul de a ajunge la o rezoluție. În primă instanță, ARF urmărește să faciliteze concilierea informală, permițând fiecărei părți să-și reprezinte cazul și să își reconsidere pozițiile pentru a lucra la un acord. Franchise-ul este invitat să completeze și să returneze un formular de notificare a litigiilor. Presupunând că franchise-ull a urmat deja toți pașii rezonabili pentru a rezolva disputa, ARF va căuta apoi un răspuns de la francizorul său membru. Adesea, acest lucru este suficient pentru a restabili dialogul constructiv. ARF nu va face comentarii sau judecăți cu privire la acțiunile vreunei părți. Cu toate acestea, ARF își rezervă dreptul de a acționa independent, în deplină confidențialitate, pentru a aborda problemele principiilor etice care stau la baza francizorilor noștri membri. În cazul în care acest proces informal de conciliere nu este soluționat, ARF dispune de un serviciu independent de mediere, care este deschis ambelor părți, pentru a permite soluționarea pe cale amiabilă a litigiilor. Acesta este un proces complet voluntar care implică mediatori independenți, calificați, cu expertiză recunoscută în sectorul de franchising. Detalii despre serviciul nostru de mediere sunt prezentate aici. Dincolo de mediere, ARF oferă și un serviciu de arbitraj, detalii aici.

Mediere ARF

Medierea este un proces de negociere structurată între părți. Mediatorul este un terț independent al cărui rol este de a facilita negocierile dintre părți. Negocierile se desfășoară pe o bază „fără prejudicii”, iar părțile nu sunt obligate să își rezolve disputa. Mediatorul nu dă o hotărâre și nu ia o decizie, dar orice înțelegere la care au ajuns părțile va fi consemnată în scris și va fi definitivă și obligatorie. Acordul poate fi executat, dar nu în același mod ca hotărârea unui arbitru. Părțile pot renunța la mediere în orice etapă. Medierea se dorește a fi o opțiune mai rapidă și mai ieftină decât arbitrajul (sau litigiul). Poate fi utilizat înainte sau în orice etapă în timpul arbitrajului sau litigiului.

Clauza de mediere recomandată:

Pentru a contacta serviciul de mediere al ARF, vă rugăm să ne contactați la: +0738 888 048 sau un e-mail la: info@francizor.ro.

Arbitraj ARF

Acest lucru este foarte asemănător în multe privințe cu litigiul. Părțile la un litigiu care au solicitat utilizarea Schemei de Arbitraj bfa vor avea un arbitru (o persoană ca un judecător) desemnat pentru a decide problemele dintre ele. Arbitrul va conduce arbitrajul în conformitate cu Regulile Schemei de Arbitraj și cu prevederile Actului de Arbitraj. Un arbitraj este destul de formal din punct de vedere al procedurii urmate și al modului în care este condus și, prin urmare, seamănă foarte mult cu litigiul. Arbitrul va emite o hotărâre (o decizie sau o hotărâre) care este definitivă și obligatorie pentru părți (există sau pot exista drepturi de apel limitate), iar această hotărâre este executorie. Arbitrul va percepe onorarii pentru desfășurarea arbitrajului, iar costurile pot fi impuse părților, așa cum este stabilit de arbitru. Arbitrajul este costisitor. Este mult mai costisitor decât medierea și destul de des este mai scump decât litigiul drept.

Clauza compromisorie recomandată de European Chamber of Commerce Industry and Franchise pentru a fi inclusă în contractele de franchise

Pentru a contacta serviciul de arbitrare al ARF, vă rugăm să ne contactați la: +0738 888 048 sau un e-mail la: info@francizor.ro.

ARFFORMARE PROFESIONALA

Advocacy, educație și oportunitate pentru franciză

franciza francize

Deprindeți azi abilitățile de mâine!

Cursurile de la ARF vă ajută să vă integrați pentru lumea profesională digitală de mâine! Fie că doriți să vă fondați propriul startup, fie că doriți să ajutați companiile consacrate să stăpânească cu succes provocările Franchising-ului  sau aveți nevoie de alte abilități profesionale, nu ratați ocazia să vă perfecționați cunoștințele de profil!

Cursurile sunt formate din module – unități de învățare autonome și durează între 3 -5 săptămâni. Odată cu studiile efectuate la ARF veți deveni un expert în Franchise. Luați inițiativa și avansați în carieră, acum este timpul potrivit!

01. NU DOAR CALIFICAT

Misiunea programului Certified Franchise Manager este de a certifica și educa antreprenorii la cele mai înalte standarde. Suntem o resursă de top pentru a ajuta directorii rețelelor de franchising, managerii și proprietarii de întreprinderi mici să accelereze creșterea individuală și organizațională.

Certificarea vorbește despre un standard mai înalt de profesionalism și ridică ștacheta pentru formarea în franchising  în ansamblu.

02. DEVINO UN EXECUTIV DE FRANCIZA CERTIFICAT

Participanții la programul Certified Franchise Manager vor completa o gamă impresionantă de oferte de cursuri în managementul franching-ului, conducere și afaceri mici pentru a obține o perspectivă asupra strategiei și operațiunilor afacerilor la cheie. Acest program va ajuta persoanele din organizațiile emergente să învețe cum să conducă o afacere mică, ajutând în același timp liderii mai consacrați să înțeleagă cum să întrețină cu succes o întreprindere în creștere.

03. Beneficiile programului

Recunoaștere în industrie și statut profesional: un simbol al leadershipului și al realizării, desemnarea Certified Franchise Manager este foarte apreciată și vă va ridica profilul în cadrul comunității de franchising, demonstrându-vă anii de experiență, angajamentul față de creștere și dorința de a face față în mod continuu provocărilor.

Rețele între egali: Programul Certified Franchise Manager combinat cu evenimentele ARF creează oportunități bogate pentru a vă conecta cu profesioniști din industrie. Toată lumea câștigă atunci când împărtășim idei și bune practici.